Monk beëdigd als Statenlid

Op vrijdag 24 maart is de heer C.A. Monk beëdigd als Statenlid. Hij heeft zijn belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.


Op de foto: de Gouverneur van Curaçao, H.E. George-Wout en dhr. Monk

Thode beëdigd als Statenlid

Op vrijdag 24 maart is de heer A.C.M. Thode beëdigd als Statenlid. Hij heeft zijn eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.


Op de foto: de Gouverneur van Curaçao, H.E. George-Wout en dhr. Thode

Hare Excellentie Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Koeiman eervol ontslag verleend

Op 24 maart heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Koeiman eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten.

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet Pisas:

 • De heer G.S. Pisas
 • Mevrouw S.V. Girigoria
 • Mevrouw M.M. Esprit-Maduro
 • De heer N. Veira Ribeiro
 • De heer E.M. Goeloe
 • De heer J.L. Cordoba
 • Mevrouw L.D. Alberto
 • Mevrouw R.D. Larmonie-Cecilia

Genoemde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd.

Eindverslag ontvangen over de formatie alsmede een formatieakkoord dat wordt gesteund door de politieke partijen

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft van de kabinetsformateur, mevrouw Ruthmilda Larmonie-Cecilia, het eindverslag ontvangen over de formatie alsmede een formatieakkoord dat wordt gesteund door de politieke partijen MFK, KdNT, PS, MP en de onafhankelijke leden van de Staten de heren Braam en Dannawi. Het akkoord is medeondertekend door 2 kandidaat-Statenleden, de heren Thode en Monk, beoogd opvolgers van kandidaat-ministers in de Staten.

De Gouverneur heeft in haar hoedanigheid van orgaan van het Land Curaçao kennis genomen van het eindverslag en het formatieakkoord.

De volgende personen zijn door de formateur voorgedragen als minister. Daarbij wordt tevens de beoogde portefeuilleverdeling vermeld:

 • De heer G.S. Pisas, minister-president, tevens minister van Algemene Zaken en minister van Justitie
 • Mevrouw S.V. Girigoria, minister van GMN
 • Mevrouw M.M. Esprit-Maduro, minister van OWCS
 • De heer N. Veira Ribeiro, minister van BPD
 • De heer E.M. Goeloe, minister van Economische Ontwikkeling
 • De heer J.L. Cordoba, minister van SOAW
 • Mevrouw L.D. Alberto, minister van Financien
 • Mevrouw R.D. Larmonie-Cecilia, minister VVRP

In de positie van de Gevolmachtigde minister is nog niet voorzien.

Uit de onderzoeken op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012,no 66) zijn ten aanzien van genoemde kandidaten geen beletselen voor hun benoeming als minister naar voren gekomen.

De benoeming en beëdiging van de kandidaat-ministers staat gepland voor vrijdag 24 maart 2017, om 1500 uur, ten Paleize van de Gouverneur.

Curaçao Cares

Op woensdagavond 8 februari heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, tezamen met haar echtgenoot Herman George de 39 genomineerde ‘Ster Vrijwilligers van 2016’ als eregasten uitgenodigd voor een receptie op het Paleis op Fort Amsterdam.

Curaçao Cares organiseert jaarlijks de ‘Ster Vrijwilligers’ prijs om uitblinkende vrijwilligers te erkennen en hun inzet ten behoeve van onze gemeenschap te vieren. Sociaal-maatschappelijke organisaties, buurtorganisaties, sportclubs en andere organisaties die op steun van vrijwilligers rekenen, hebben hun ‘Ster Vrijwilliger’ genomineerd om een onderscheiding te ontvangen. Woensdagavond werd in het bijzijn van de Gouverneur stil gestaan bij het belangrijke werk dat deze vrijwilligers verrichten. Iedere ‘Ster Vrijwilligers’ werd individueel genoemd en zijn/haar belang voor de sociale organisatie werd gedeeld met het publiek.

‘Ster Vrijwilligers’ komen in elke vorm en in elke gemeenschap voor en hebben enkele eigenschappen gemeen: ze zetten zich belangeloos in voor anderen, ze dragen bij aan de sociale omgeving van ons allen en onderscheiden zich binnen de gemeenschap, terwijl zij vaak voor het grote publiek onbekend zijn. ‘Ster Vrijwilligers’ zijn de helden van grote, kleine, populaire en minder populaire doelen. Zij werken er vastberaden aan om de wereld een stukje mooier te maken.

Afgelopen jaar was de derde editie van de Curaçao Cares ‘Ster Vrijwilliger’ prijs.