Sinds 10 oktober 2010 heeft Curaçao, net als Aruba, Sint Maarten en Nederland, de status van land binnen het Koninkrijk. In elk van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt de Koning vertegenwoordigd door een Gouverneur. Ook staat de Gouverneur aan het hoofd van de regering van Curaçao. De Gouverneur is daarmee een symbool van eenheid van het Koninkrijk. Om zijn taken en bevoegdheden adequaat te kunnen uitoefenen heeft de Gouverneur de beschikking over een eigen kabinet.
 
Op deze website treft u informatie aan over de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en de taken van de Gouverneur. Speeches en belangrijk nieuws van de Gouverneur worden ook op de website vermeld. Aan de hand van deze informatie en de vertoonde foto’s krijgt u een beeld van het werk van de Gouverneur.Tevens kunt op deze website terecht voor informatie over het Kabinet van de Gouverneur; in het bijzonder over consulaire zaken, zoals over het verkrijgen van het Nederlanderschap en de verstrekking van een (Schengen)visum of (nood)paspoort.

Laatste nieuws

Kersttoespraak Gouverneur van Curacao 25 december 2021

Kersttoespraak

Gouverneur van Curacao, Mevrouw Lucille George-Wout
25 december 2021

Lieve Landgenoten,

De coronapandemie heeft ons allemaal, zij het op verschillende wijze, ook dit jaar zwaar getroffen. Helaas betalen velen onder ons daar een grote prijs voor. Vele ondernemers hebben het moeilijk om, ondanks de steun van de overheid, hun zaak draaiende te houden; werknemers hebben veelal inkomen moeten inleveren om de kosten van de overheid en bedrijven te beheersen en scholieren hebben onderwijs moeten missen, terwijl onze studenten vaak op hun studentenkamers op zichzelf waren aangewezen. Maar ook de gezondheidszorg staat nog steeds onder druk.

Desondanks hebben we het afgelopen jaar, dat ons door de pandemie meer gescheiden hield dan me lief is, nieuwe manieren gevonden om tot elkaar te komen. De liefde voor familie en vrienden kan elke afstand overbruggen, en gelukkig helpt de technologie daar ook een beetje bij. Met elkaar hebben we op ons eiland laten zien; ook dit kunnen we aan. Door oog voor elkaar te hebben. Niet alleen voor elkaars gezondheid maar ook voor elkaars veiligheid en welzijn. Laten we dat op deze Kerstdag koesteren.

De uitdagingen waar Curaçao voor staat zijn groot; de door de pandemie verergerde armoedekloof, onzekerheid op de arbeidsmarkt, het uitblijven van investeringen, tekorten in maatschappelijke sectoren, het achterstallig onderhoud in de uitvoering van publieke diensten en de dalende onderwijsprestaties zijn zorgwekkend.

Het in juni aangetreden kabinet onder aanvoering van Minister President Pisas beseft dat ook. Het kabinet is voortvarend aan de slag gegaan met het uitvoeren van de gemaakte afspraken met Nederland in het kader van het Landspakket. Dat mag gezien en gezegd worden, en dat is iets wat we moeten vasthouden. De coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn. Niet alleen onderling als bevolking van Curaçao maar ook als landen binnen het Koninkrijk, en zelfs wereldwijd. We hebben dat erkend en er wordt nu aan beide zijden van de oceaan hard gewerkt om door  samenwerking binnen het Koninkrijk de crisis te bestrijden en door ontwikkeling en hervorming de weerbaarheid van ons eiland te versterken. Als we elkaar respecteren en vertrouwen geven, is die afhankelijkheid een kracht waarop we kunnen steunen. Binnen het Koninkrijk is er zoveel meer dat ons met elkaar verbindt dan dat ons van elkaar scheidt.

Het afgelopen jaar heeft ons eiland zich weer vrijgevig en solidair betoond. Zoveel eilandgenoten hebben zich belangeloos ingezet voor een goede zaak. We hebben daar mooie voorbeelden van kunnen zien tijdens het recente koninklijke bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao. Of dat nou de dappere actie van de 10-jarige Oscar was die spontaan besloot te helpen bij het redden van een flamingo, die daarna Oscars naamgenoot werd, de continue inzet van medewerkers van organisaties tegen huiselijk geweld en kindermishandeling of het initiatief van buurtbewoners die door samen te werken een voedselbos konden aanleggen dat nu dagelijks voorziet in vers fruit en verse groenten. Al deze voorbeelden hoe groot of klein dragen bij aan verbondenheid en hoop waar het Kerstverhaal symbool voor staat. Dat maakt mij als jullie Gouverneur trots en ook dit is iets om te koesteren.

Noodgedwongen wordt onze individuele vrijheid nog steeds beperkt door de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus en die soms zware gevolgen hebben. Met zijn allen kunnen we die beperkingen aanvaarden, in plaats van ze te ondergaan. Vrijheid is alleen maar zinvol wanneer we die samen kunnen beleven en inzetten voor het welzijn van anderen, en in het bijzonder van de hele Curaçaose samenleving. De dag komt dat we opnieuw ongedwongen met elkaar kunnen omgaan; dat grootouders hun kleinkinderen op schoot kunnen nemen; dat we zonder beperkingen in de kerk, synagoge, moskee en tempel diensten kunnen bijwonen, samen van een mooi optreden kunnen genieten en in alle  vrijheid feest kunnen vieren. Deze periode vraagt veel van een ieder, maar ik vraag u om vol te houden. Ik hoop op u te mogen rekenen, om ook op Curaçao het virus helpen terug te dringen. Dat is in het belang van iedereen; van mensen die ziek of kwetsbaar zijn en van hen die zich zorgen maken om hun naasten.

Wij kijken met u uit naar volgend jaar. Een jaar, waarin we de toekomst en hopelijk ook elkaar weer ten volle kunnen omarmen!

Mijn echtgenoot Herman en ik wensen u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend Kerstfeest.

U bent in mijn gedachten.

 

.

De Gouverneur van Curaçao , mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag het eindverslag van de formatie met de formateur, de heer C.A. Peterson, besproken. De Gouverneur heeft kennis genomen van de bevindingen van de formateur met betrekking tot de vorming van een nieuw kabinet. Op donderdag 10 juni 2021 zal het eindverslag van de formatie worden besproken met de politieke leider van Movemento Futuro Korsou, de heer G. Pisas, en met de politieke leider van Partido Nashonal di Pueblo, mevrouw R. Larmonie. Naar aanleiding van dit gesprek wordt het moment van de beëdiging van het nieuwe kabinet bepaald.

.

Awe mèrdia Gobernador di Kòrsou, señora L.A. George-Wout, a pidi señor C.H. Peterson pa komo formador e pasa na forma un gabinete ku por konta ku sosten di e partidonan polítiko Movementu Futuro Kòrsou (MFK) i Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

E gabinete nobo ku ta bai forma awor lo mester konsistí di persona dispuesto i kapas di implementá di forma íntegro, desididu i balansá e akuerdo di gobernashon ku ainda mester kaba di finalisá. A pidi señor Peterson pa e sigurá ku den e akuerdo di gobernashon ta dediká atenshon di forma konkreto, na e retonan anteriormente menshoná den e enkargo di informashon (esta: redusí pobresa, rekuperá finansa públiko, desaroyá ekonomia, mehorá edukashon, rekuperá infrastruktura, mehorá atenshon médiko i lucha ku efikasia kontra kriminalidat).

En bista di urgensia di e problemanan ku e gabinete nobo lo enfrentá i e tantísimo asuntunan koriente, a pidi tambe pa konsiderá ku den e akuerdo di gobernashon ta dediká e atenshon nesesario na e forma ku e gabinete nobo tin plan di deliniá e forma di kooperashon denter di Reino. A enfatisá ademas ku ta di gran importansia pa e polítika ku gobièrnu ta bai hiba ta kontribuí na perspektiva pa pueblo i ta kondusí na stabilidat i trankilidat den nos komunidat.

A pidi señor Peterson ademas pa e sigurá ku ora ta forma gobièrnu ta tene kuenta ku ta kumpli debidamente ku e Ordenansa Nashonal riba Integridat di Ministernan (kandidato).

Señor Peterson a tuma e enkargo pa forma gobièrnu na konsiderashon i lo e reportá e resultado na Gobernador pa mas tardá dia 19 di mei i lo e tene Gobernador na altura di progreso di su trabou. 

 

 

De Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag de heer C.H. Peterson verzocht om als formateur over te gaan tot de vorming van een kabinet dat de steun heeft van de politieke partijen Movementu Futuro Korsou (MFK) en de Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

Het nieuw te vormen kabinet dient te bestaan uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het nog af te ronden regeerakkoord. Aan de heer Peterson is verzocht om er op toe te zien dat in het regeerakkoord op concrete wijze aandacht wordt besteed aan de uitdagingen die eerder zijn benoemd in de informatieopdracht (armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, herstel van de infrastructuur, verbeteren van de gezondheidszorg en de aanpak van criminaliteit).

Met het oog op de urgentie van de problemen waarvoor het nieuwe kabinet zich gesteld zal zien en de vele lopende zaken, is tevens overweging gegeven om in het regeerakkoord ook de nodige aandacht te besteden aan de wijze waarop het nieuw te vormen kabinet van plan is de samenwerking binnen het Koninkrijk vorm te geven. Daarbij is benadrukt dat het van groot belang is dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd bijdraagt aan perspectief voor de bevolking en stabiliteit en rust in onze samenleving.

De heer Peterson is tevens verzocht te verzekeren dat de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers bij de formatie in acht wordt genomen.

De heer Peterson heeft de formatieopdracht in beraad genomen en zal uiterlijk op 19 mei rapporteren over de uitkomst aan de Gouverneur en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden.