deurHet Kabinet van de Gouverneur van Curaçao is het ambtelijke secretariaat van de Gouverneur en heeft als missie het optimaal ondersteunen van de Gouverneur van Curaçao in het verrichten van zijn taken, zowel op rijksniveau als op landsniveau. Het kabinet vervult een informerende, initiërende en adviserende rol voor de Gouverneur met betrekking tot beleid, wetgeving en uitvoering. 

Aan het hoofd van het Kabinet van de Gouverneur staat een directeur. Op dit moment vervult de heer mr. Peter Benschop deze functie.