Curaçao is een multicultureel eiland; er wonen veel verschillende nationaliteiten. Voor mensen met bepaalde nationaliteiten is een visum vereist voordat ze naar het Schengengebied kunnen reizen. Het Kabinet van de Gouverneur kan deze visa verstrekken aan personen die beschikken over een geldige verblijfstitel. Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao kan ook Schengenvisa verstrekken aan niet-Nederlandse ingezetenen van Bonaire.


Het Schengengebied bestaat uit verschillende Europese landen. Welke precies? Dat vindt u op deze website: www.rijksoverheid.nl

Bent u visumplichtig voor het Schengengebied? U kunt dat nakijken op deze website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Wat is een visum?
Een visum is een machtiging of beslissing waarmee u toegelaten kunt worden tot een bepaald land. Als aan u een visum wordt verleend, dan wordt er in uw paspoort een visumsticker geplakt. Het visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen de binnenkomst voor een tijdelijk verblijf of doorreis naar een derde land. Het geeft u echter geen onherroepelijk recht op binnenkomst. Ook bij de inreis dient te worden aangetoond dat aan de voorwaarden van binnenkomst wordt voldaan.

Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao neemt visumaanvragen in behandeling voor reizen naar het Schengengebied waarbij Nederland de hoofdbestemming binnen Schengen is. Neem bij twijfel over de vraag of u visumplichtig bent altijd contact op met het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao vertegenwoordigt ook een aantal andere Schengenlanden. Dat betekent dat u ook voor een reis naar één van deze landen een visum kunt aanvragen bij het Kabinet van de Gouverneur Curaçao. U hoeft dan niet Nederland als hoofdbestemming te hebben.

De landen die door het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao worden vertegenwoordigd zijn:

 • België
 • Estland
 • Frankrijk
 • Hongarije
 • IJsland
 • Italië
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Spanje
 • Zweden

Wat is transitvisum?
Mogelijk bent u niet van plan naar een Schengenland te reizen, maar reist u via een Schengenland naar een ander land. Mogelijk dient u hiervoor in het bezit te zijn van een zogeheten transitvisum. Wanneer u voornemens bent om via één van de bovenstaande landen naar een niet-Schengenland te reizen, dan kunt u bij het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao een aanvraag indienen voor een transitvisum. Neem bij twijfel over de vraag of u visumplichtig bent altijd contact op met het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Aanvraag Visum
Voor het aanvragen van een Schengenvisum kunt u worden gevraagd de volgende documenten te overleggen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier. U kunt het formulier in het Nederlands, Engels, Spaans, Frans of Chinees hier downloaden:

  - Aanvraagformulier Nederlands

  - Aanvraagformulier Engels

  - Aanvraagformulier Spaans

  - Aanvraagformulier Frans

  - Aanvraagformulier Chinees
 • Geldig paspoort;

 • Recente pasfoto (1×);

 • Geldige verblijfvergunning;

 • Werkgeversverklaring;

 • Salarisslips van de laatste 3 maanden;

 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden;

 • Indien van toepassing: een uitnodigingsbrief van een kennis of familielid in het Schengengebied (origineel);

 • Indien van toepassing: een kopie paspoort van uw referent;

 • Indien van toepassing: salarisslip laatste maand referent;

 • Indien van toepassing: hotelreservering;

 • Indien van toepassing bij de aanvraag voor een minderjarige: toestemming ouders/voogd;

 • Indien van toepassing bij de aanvraag voor een minderjarige: Geboorteakte van het kind;

 • Indien van toepassing bij de aanvraag voor een minderjarige: Schoolverklaring origineel.

De exacte documenten die worden gevraagd voor het in behandelingen nemen van een visumaanvraag, kunnen per geval en per situatie verschillen.
Daarom vooraf contact op te nemen met de consulaire afdeling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Een Schengen visum kost in 2024 NAf 160,- bij het Kabinet van de Gouverneur.