Het Kabinet van de Gouverneur is onderdeel van de rijksoverheid. De organisatie heeft 17 medewerkers. De directeur van het Kabinet is belast met de algehele leiding van het Kabinet en de staf van het Kabinet (directeur, plv. directeur en juridisch adviseur) draagt zorg voor de bestuurlijke advisering van de Gouverneur.

De consulaire afdeling vormt in veel gevallen het loket voor de burger. Hier worden de aanvragen voor visa, paspoorten en naturalisatie- en optieverzoeken in ontvangst genomen en behandeld. Het beheer en de dagelijkse bedrijfsvoering is de verantwoordelijkheid van de hoofd bedrijfsvoering die hierin wordt bijgestaan door een financieel medewerker en een ICT-medewerker. Ten slotte worden ondersteunende werkzaamheden verricht door de secretaresse van de Gouverneur, een documentalist, een receptioniste/telefoniste, een hofmeester en de twee bode/chauffeurs.