Gedurende een reis naar/in het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Wanneer u dit niet heeft, of bent kwijtgeraakt, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen.

Voorwaarden noodpaspoort
Een noodpaspoort wordt alleen verstrekt als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit; 
 • U bent niet in staat om via de reguliere route (Kranshi) tijdig een nationaal paspoort (= ‘gewoon’ paspoort) te verkrijgen;
 • U kunt aannemelijk maken dat u uw reis niet kunt uitstellen;
 • Uw identiteit, nationaliteit en/of woonplaats zijn vast te stellen. U dient hiervoor zelf bewijsstukken aan te leveren.

20151217 091000Benodigde bewijsstukken noodpaspoort
Houdt u er rekening mee dat in ieder geval om de onderstaande documenten gevraagd kan worden:

 • Uw oude verlopen paspoort;
 • 1 recente pasfoto (niet ouder dan 3 maanden);
 • Een geldig identiteitsbewijs (indien u dit bezit, bijvoorbeeld rijbewijs of sedula);
 • Een recente originele geboorteakte niet ouder dan 6 maanden bij minderjarige kinderen;
 • Een recente originele geboorte akte niet ouder dan 6 maanden bij meerderjarigen die nooit eerder een paspoort hebben gehad
 • Een geldig legitimatiebewijs ouder(s) (bij minderjarige kinderen);
 • Indien van toepassing: originele voogdijpapieren (bij minderjarige kinderen);
 • Indien van toepassing: officiële toestemming van beide ouder(s), indien beide de ouderlijke gezag hebben. Indien deze(n) in het buitenland is/zijn, dan dient tevens een kopie overlegd te worden van het paspoort van de ouder die in het buitenland verblijft);
 • Indien u op Curaçao woonachtig bent: bewijs dat u bij Kranshi/Bentana di informashon een afspraak hebt gemaakt voor het aanvragen van een nieuw nationaal paspoort;
 • Het bewijs dat uw reis niet kan worden uitgesteld;

Indien uw laatste nationale paspoort vermist is, moet u hierover bij het Kabinet van de Gouverneur een verklaring afleggen voordat een noodpaspoort kan worden verstrekt. U vult hiertoe het zogeheten in "Verklaring vermissing reisdocument". Op dit formulier geeft u aan wanneer u uw paspoort voor het laatst hebt gebruikt, waar dat was, enzovoort. Het Kabinet van de Gouverneur doet navraag bij de instantie die dit paspoort aan u heeft verstrekt. Een noodpaspoort kan niet worden verstrekt voordat deze informatie is ontvangen. Houdt u er daarom rekening mee dat u, lopende deze procedure, geen onnodige kosten maakt (zoals bijvoorbeeld het boeken van vliegtickets).

Een noodpaspoort kost in 2024 NAf 112,- bij het Kabinet van de Gouverneur.

Houdt u er rekening mee dat de persoon voor wie het noodpaspoort bestemd is in beginsel zelf aanwezig moet zijn bij zowel de aanvraag als bij het afhalen van het noodpaspoort. In voorkomende gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt wanneer er sprake is van medische urgentie.

Let op: het is in beginsel niet mogelijk om met een noodpaspoort de Verenigde Staten van Amerika binnen te reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Consulaat-Generaal van de Verenigde Staten van Amerika op Curaçao op telefoonnummer +5999 4613066. 

Geldigheid noodpaspoort

Een noodpaspoort is alleen geldig als reisdocument en dus niet als legitimatie of identiteitskaart. Verder is het noodpaspoort alleen geldig voor de duur van de reis. Bepaalde landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan een reisdocument. Bijvoorbeeld dat u een visum moet hebben. De ambassade of het consulaat van het desbetreffende land kunt u informeren of het noodpaspoort geaccepteerd wordt door dat land.Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als uw reis niet of niet op tijd kan doorgaan. Ook bij grote drukte is het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao niet aansprakelijk.

 

 

Buiten kantooruren en alleen in geval van medische spoed is het kabinet van de Gouverneur
bereikbaar via het volgende telefoonnummer: +5999 5131986