De taken van het Kabinet van de Gouverneur zijn afgeleid van de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur. Het kabinet vormt de ambtelijke ondersteuning van de Gouverneur bij uitvoering van zijn staatsrechtelijke en algemene bestuurlijke taken. Het Kabinet signaleert en analyseert politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en adviseert de Gouverneur daarover. Het Kabinet is geen beleidsvormend orgaan, maar is uitsluitend bedoeld ter advisering van de Gouverneur.

Het Kabinet geleid ook alle regeringstukken zoals Landsverordeningen en Landbesluiten van het kabinet door naar de Gouverneur. Afspraken tussen de Gouverneur en de ministers worden via het Kabinet gemaakt en voorbereid. Bij een kabinetsformatie zorgt het Kabinet van de Gouverneur voor de bekendmaking van de informatie- en formatieopdrachten die de Gouverneur verstrekt.

De Gouverneur houdt toezicht op de uitvoering van verdragen en is tevens belast met de uitvoering van de Paspoortwet en met de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De consulaire afdeling van het Kabinet draagt in dit verband zorg voor de afhandeling van aanvragen voor paspoorten, visa en het Nederlanderschap (optie en naturalisatie).

Naast het bovenstaande bereidt het Kabinet van de Gouverneur ontvangsten en bezoeken voor en treedt op als trait d’union in de richting van autoriteiten, bestuurders, maatschappelijke instellingen en organisaties. Ten slotte is het Kabinet verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoekschriften van burgers, van aanvragen voor overvliegvergunningen en van aanvragen voor havenbezoeken van buitenlandse schepen.