Willemstad

Op vrijdag 2 juni zijn mevrouw Zita A.M. Jesus-Leito en de heer Ivan. S. (Steven) Martina beëdigd als Minister. Beide hebben hun eed of belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. 

 

Op de foto: de Gouverneur van Curaçao, H.E. George-Wout, de heer Martina en mevrouw Jesus-Leito

 

170602beedigingministers2 002

Willemstad

Op dinsdag 30 mei is de heer R.F. Calmes beëdigd als Statenlid. Hij heeft zijn eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

 

Op de foto: de Gouverneur van Curaçao, H.E. George-Wout en dhr. Calmes

 170530 beediging calmes 003 002

Willemstad

Op 29 mei 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Pisas eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten. 

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet Rhuggenaath:

•De heer E.P. Rhuggenaath

•Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

•Mevrouw  M.M. Alcala-Wallé

•De heer Q.C.O. Girigorie

•De heer H.F. Koeiman

•De heer I.S. Martina

•De heer K.A. Gijsbertha

•De heer A.E. Konket

•Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn heer A.N.V. Begina en mevrouw E.M.D. Eisden, benoemd tot Gevolmachtigde Minister respectievelijk plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister.

Genoemde ministers en gevolmachtigde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd, met uitzondering van de ministers Martina en Jesus-Leito. Zij zullen vrijdag 2 juni de eed/belofte afleggen.

 

29 05 2017

 

WILLEMSTAD –  23 mei 2017

 

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag het eindverslag van de formateur, de heer Eugene Rhuggenaath, ontvangen. De heer Rhuggenaath heeft de opdracht aanvaard een kabinet te vormen dat steunt op een meerderheid in de Staten, bestaande uit de fracties van de politieke partijen in de Staten PAR, MAN en PIN. 

De formateur heeft de volgende personen voor benoeming tot minister bij de Gouverneur voorgedragen:

•De heer E.P. Rhuggenaath

•Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

•Mevrouw M.M. Alcala-Wallé

•De heer Q.C.O. Girigorie

•De heer H.F. Koeiman

•De heer I.S. Martina

•De heer K.A. Gijsbertha

•De heer A.E. Konket

•Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn voorgedragen heer A.N.V. Begina, voor benoeming tot Gevolmachtigde Minister en mevrouw E.M.D. Eisden, voor benoeming tot plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister. 

De op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers uitgevoerde onderzoeken hebben geen gegevens opgeleverd die aan de benoeming van de kandidaat-ministers in de weg staan. 

Na afstemming tussen de Gouverneur en de formateur is bepaald dat de beëdiging van de voorgedragen ministers Rhuggenaath, Alcala-Wallé, Girigorie, Koeiman, Gijsbertha, Konket, Camelia- Römer en de plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister Eisden, zal plaatsvinden op maandag 29 mei 2017, om 10.00 uur, ten Paleize van de Gouverneur. De voorgedragen ministers Jesus-Leito, Martina en de Gevolmachtigde Minister Begina zullen op vrijdag 2 juni worden beëdigd. 

De Gouverneur heeft jegens de heer Rhuggenaath haar waardering uitgesproken over de wijze waarop hij zijn opdracht als formateur heeft uitgevoerd. 

***
 eind verslag
 

Persbericht

 

WILLEMSTAD – 10 mei 2017

 

Heden heeft de heer E.N. Ys aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden als informateur. De heer Ys heeft aan de Gouverneur bericht dat de politieke partijen PAR, MAN en PIN met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een regeerakkoord voor het te voeren beleid in de periode 2017 - 2021. Voorts is overeenstemming bereikt over de verdeling van ministersposten. De heer Ys heeft de Gouverneur geadviseerd om over te gaan tot het aanwijzen van een formateur voor het vormen van een kabinet. De Gouverneur heeft de heer Ys bedankt voor de voortvarende wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven aan zijn opdracht als informateur.

 

ijs

Op de Foto: informateur Ys biedt rapportage aan van de informatiewerkzaamheden aan de Gouverneur. 

 

 

***