WILLEMSTAD –  23 mei 2017

 

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag het eindverslag van de formateur, de heer Eugene Rhuggenaath, ontvangen. De heer Rhuggenaath heeft de opdracht aanvaard een kabinet te vormen dat steunt op een meerderheid in de Staten, bestaande uit de fracties van de politieke partijen in de Staten PAR, MAN en PIN. 

De formateur heeft de volgende personen voor benoeming tot minister bij de Gouverneur voorgedragen:

•De heer E.P. Rhuggenaath

•Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

•Mevrouw M.M. Alcala-Wallé

•De heer Q.C.O. Girigorie

•De heer H.F. Koeiman

•De heer I.S. Martina

•De heer K.A. Gijsbertha

•De heer A.E. Konket

•Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn voorgedragen heer A.N.V. Begina, voor benoeming tot Gevolmachtigde Minister en mevrouw E.M.D. Eisden, voor benoeming tot plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister. 

De op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers uitgevoerde onderzoeken hebben geen gegevens opgeleverd die aan de benoeming van de kandidaat-ministers in de weg staan. 

Na afstemming tussen de Gouverneur en de formateur is bepaald dat de beëdiging van de voorgedragen ministers Rhuggenaath, Alcala-Wallé, Girigorie, Koeiman, Gijsbertha, Konket, Camelia- Römer en de plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister Eisden, zal plaatsvinden op maandag 29 mei 2017, om 10.00 uur, ten Paleize van de Gouverneur. De voorgedragen ministers Jesus-Leito, Martina en de Gevolmachtigde Minister Begina zullen op vrijdag 2 juni worden beëdigd. 

De Gouverneur heeft jegens de heer Rhuggenaath haar waardering uitgesproken over de wijze waarop hij zijn opdracht als formateur heeft uitgevoerd. 

***
 eind verslag