Persbericht

 

WILLEMSTAD – 10 mei 2017

 

Heden heeft de heer E.N. Ys aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden als informateur. De heer Ys heeft aan de Gouverneur bericht dat de politieke partijen PAR, MAN en PIN met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een regeerakkoord voor het te voeren beleid in de periode 2017 - 2021. Voorts is overeenstemming bereikt over de verdeling van ministersposten. De heer Ys heeft de Gouverneur geadviseerd om over te gaan tot het aanwijzen van een formateur voor het vormen van een kabinet. De Gouverneur heeft de heer Ys bedankt voor de voortvarende wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven aan zijn opdracht als informateur.

 

ijs

Op de Foto: informateur Ys biedt rapportage aan van de informatiewerkzaamheden aan de Gouverneur. 

 

 

***