WILLEMSTAD 23 maart 2021 

 

De Gouverneur van Curaçao, mevr. L.A. George-Wout, heeft op 20, 22 en 23 maart de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de demissionaire Minister-President, de Minister van Staat, een delegatie van de SER, een delegatie van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben verworven op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2021, geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet. Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de Gouverneur op 23 maart een gesprek gehad met de informateurs, de heren R.S.J. Martha en Ch. Peterson. De Gouverneur heeft beide heren verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheid een kabinet te vormen waarvan de samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag.  

Curaçao staat voor grote uitdagingen, met name ten aanzien van armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, het verbeteren van de gezondheidszorg, de aanpak van criminaliteit en het herstel van de infrastructuur. De verhoudingen in het land zelf en met de overige landen van het Koninkrijk vragen om een heldere koers en een constructieve dialoog. Tevens is van belang dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd, aan stabiliteit en rust in de samenleving, alsmede aan breed gedragen vertrouwen in het bestuur, bijdraagt en gebaseerd is op onderling respect.  

Het is om die reden dat de Gouverneur de heren Martha en Peterson heeft verzocht om in het licht van het bovenstaande spoedig te onderzoeken welke politieke partijen met één of meer zetels in de Staten bereid zijn een samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op een gemeenschappelijk visie op de aanpak van de uitdagingen waar ons land voor staat. 

Dit onderzoek zal moeten leiden tot de vorming van een kabinet dat: 

- steunt op een brede meerderheid in de Staten van Curaçao; 

- blijk geeft van besef van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curaçao voor staat. 

De Gouverneur heeft beide informateurs verzocht uiterlijk op 6 april 2021 te rapporteren over hun bevindingen en op 30 maart 2021 een tussentijdse rapportage over de voortgang van hun informatiewerkzaamheden in te dienen.  

 

 

WILLEMSTAD 23 di mart 2021 

 

Dia 20, 22 i 23 di mart, en konekshon ku formashon di un gabinete nobo, Gobernador di Kòrsou, señora  L.A. George-Wout, a tene konsultá ku visepresidente di Raad van Advies, presidente di Parlamento, Minister-Presidènt demishonario, Minister di Estado, un delegashon di SER, un delegashon di Konseho di Iglesia i lidernan di e partidonan polítiko ku a optené un òf mas asiento den Parlamento, a base di resultado di e elekshon  di dia 19 di mart 2021. A base di e rekomendashonnan emití, Gobernador a papia ku e informadónan, señornan R.S.J. Martha i Ch. Peterson. Gobernador e pidi ámbos kabayero hasi un investigashon pa posiblemente yega na  formashon di un gabinete di kua e komposishon ta hasi hustisia na resultado di elekshon.  

Kòrsou ta enfrentando desafionan importante, spesialmente respekto di redukshon di pobresa, rekuperashon di finansa públiko, desaroyo ekonómiko, e lucha kontra retraso den edukashon, mehora di atenshon médiko, lucha kontra delinkuensia i rekuperashon di infrastruktura.  E relashonnan den nos propio pais i ku e demas paisnan den Reino ta rekerí un rumbo klarito i diálogo konstruktivo. Ta di importansia ademas pa e polítika ku e gobièrnu nobo ta bai hiba, kontribuí na stabilidat i trankilidat den e komunidat akí, meskos tambe ku den gobernashon lo e tin konfiansa ampliamente kargá basá riba rèspèt mutuo. 

Ku tal motibu, Gobernador a pidi señornan Martha i Peterson pa den lus di loke a menshoná anteriormente, nan investigá rápidamente kua ta e partidonan polítiko ku a optené un òf mas asiento den Parlamento ku ta dispuesto na entablá un kooperashon basá riba un vishon komun pa loke ta e forma di bòrda e desafionan ku nos pais ta enfrentá.  

E investigashon akí lo mester kondusí na formashon di un gabinete ku:

- ta konta ku un mayoria amplio den Parlamento di Kòrsou;

- ta demostrá un sentido di urgensia den e forma di bòrda e desafionan ku Kòrsou ta enfrentando. 

Gobernador a pidi ámbos informadó pa mas tardá dia 6 di aprel 2021 nan reportá resultado di nan tarea i pa promé ku dia 30 di mart 2021 nan presentá un informe provishonal di progreso di nan trabou di informashon.  

 
 
 
 
210323 Informateur 002
 

WILLEMSTAD 20 maart 2021 

 

In verband met de verkiezingen voor de Staten van Curaçao van 19 maart 2021, start de Gouverneur van Curaçao, mevr. L.A. George-Wout, hedenochtend, zaterdag 20 maart met de consultaties teneinde te komen tot de vorming van een nieuw kabinet. 

Vanochtend heeft de Voorzitter van de Electorale Raad, de heer R. Römer, de voorlopige uitslag van de verkiezingen aan de Gouverneur aangeboden. Hierna zijn de consultaties gestart met de ondervoorzitter van de Raad van Advies, mevrouw L. Dindial, de Minister van Staat, de heer J. Saleh, de voorzitter van de Staten, mevrouw A.M. Pauletta, de demissionaire Minister-President, de heer E.P. Rhuggenaath, een delegatie van de SER en een delegatie van de Raad van Kerken.

Vanaf maandag 22 maart zal de Gouverneur de leiders van de zes politieke partijen van Curaçao die op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart, één of meer zetels in de Staten hebben verworven, consulteren. 

 

 

WILLEMSTAD 20 di mart 2021 

 

En konekshon ku elekshon pa Parlamento di Kòrsou di dia 19 di mart 2021, Gobernador di Kòrsou, sra. L.A. George-Wout, ta kuminsá tene konsulta awe mainta 20 di mart, pa na formashon di un gabinete nobo.

Awe Gobernador a risibí di Presidente di Konseho Elektoral, señor R. Römer, resultado preliminar di elekshon. Despues lo tin konsulta ku visepresidente di Konseho di Konsulta, señora L. Dindial, Minister di Estado, señor J. Saleh, presidente di Parlamento, señora A.M. Pauletta, Minister-Presidènt demisionario, señor E.P. Rhuggenaath, un delegashon di SER i un delegashon di Konseho di Iglesia.

For di djaluna 22 di mart Gobernador lo tene konsulta ku lider di seis partidonan polítiko di Kòrsou kendenan a base di e resultado di elekshon di dia 19 di mart a atkirí un òf mas asiento den Parlamento.

 

210320 Consultatie

 

WILLEMSTAD 18 mart 2021 

 

En konekshon ku elekshonnan pa Staten di Kòrsou, di 19 mart 2021, Minister-presidente E.P. Rhuggenaath, dia 18 mart, a entregá su retiro i di e otro Ministernan i di Minister plenipotensiario na Gobernador di Kòrsou, L.A. George-Wout. Gobernador a partisipá Minister-presidente ku lo e tene e petishon aki den deliberashon. Gobernador a pidi e Ministernan i Minister plenipotensiario pa nan keda enkargá nan mes ku tur lokual ta ser konsiderá di ta den interes general di Kòrsou i keda koperá ku n’e te na e momentu ku tuma desishon riba e petishon di retiro.

 

WILLEMSTAD 18 maart 2021 

 

In verband met de verkiezingen van 19 maart 2021 voor de leden van de Staten van Curaçao heeft Minister-President, de heer E.P. Rhuggenaath, heden zijn ontslag en dat van de overige Ministers en van de Gevolmachtigde Minister aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout. De Gouverneur heeft de Minister-President laten weten dat zij de ontslagaanvraag in beraad houdt. Daarbij heeft zij de bewindslieden verzocht zich te blijven belasten met hetgeen in het belang van Curaçao noodzakelijk moet worden geacht en met haar te blijven samenwerken totdat op de ontslagaanvraag is beslist.

 

210318 Beraad ontslag kabinet