WILLEMSTAD – 

De Koninkrijksregering heeft bij algemene maatregel van rijksbestuur van heden de Gouverneur van Curaçao belast met het onderzoek naar de geloofsbrieven van het kandidaat Statenlid dat in aanmerking komt voor de vervulling van de vacante zetel in de Staten. In verband daarmee heeft de Gouverneur de documenten die door de Electorale Raad en de kandidaat voor dat onderzoek zijn aangeboden aan de Staten, opgevraagd bij de Staten. 

Over de uitkomst van het onderzoek zullen de Staten, de Electorale Raad en de kandidaat worden bericht. Als de geloofsbrieven in orde worden bevonden dan kan het kandidaat Statenlid aan de Gouverneur verzoeken om in de gelegenheid te worden gesteld om de eed of belofte af te leggen. De Gouverneur zal daarop bepalen wanneer die gelegenheid zal worden geboden.

Na de eedaflegging zal aan het Statenlid een proces-verbaal van beëdiging worden overhandigd. Vanaf dat moment kan het Statenlid deelnemen aan vergaderingen van de Staten.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-116.html