De Gouverneur van Curaçao , mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag het eindverslag van de formatie met de formateur, de heer C.A. Peterson, besproken. De Gouverneur heeft kennis genomen van de bevindingen van de formateur met betrekking tot de vorming van een nieuw kabinet. Op donderdag 10 juni 2021 zal het eindverslag van de formatie worden besproken met de politieke leider van Movemento Futuro Korsou, de heer G. Pisas, en met de politieke leider van Partido Nashonal di Pueblo, mevrouw R. Larmonie. Naar aanleiding van dit gesprek wordt het moment van de beëdiging van het nieuwe kabinet bepaald.

Awe mèrdia Gobernador di Kòrsou, señora L.A. George-Wout, a pidi señor C.H. Peterson pa komo formador e pasa na forma un gabinete ku por konta ku sosten di e partidonan polítiko Movementu Futuro Kòrsou (MFK) i Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

E gabinete nobo ku ta bai forma awor lo mester konsistí di persona dispuesto i kapas di implementá di forma íntegro, desididu i balansá e akuerdo di gobernashon ku ainda mester kaba di finalisá. A pidi señor Peterson pa e sigurá ku den e akuerdo di gobernashon ta dediká atenshon di forma konkreto, na e retonan anteriormente menshoná den e enkargo di informashon (esta: redusí pobresa, rekuperá finansa públiko, desaroyá ekonomia, mehorá edukashon, rekuperá infrastruktura, mehorá atenshon médiko i lucha ku efikasia kontra kriminalidat).

En bista di urgensia di e problemanan ku e gabinete nobo lo enfrentá i e tantísimo asuntunan koriente, a pidi tambe pa konsiderá ku den e akuerdo di gobernashon ta dediká e atenshon nesesario na e forma ku e gabinete nobo tin plan di deliniá e forma di kooperashon denter di Reino. A enfatisá ademas ku ta di gran importansia pa e polítika ku gobièrnu ta bai hiba ta kontribuí na perspektiva pa pueblo i ta kondusí na stabilidat i trankilidat den nos komunidat.

A pidi señor Peterson ademas pa e sigurá ku ora ta forma gobièrnu ta tene kuenta ku ta kumpli debidamente ku e Ordenansa Nashonal riba Integridat di Ministernan (kandidato).

Señor Peterson a tuma e enkargo pa forma gobièrnu na konsiderashon i lo e reportá e resultado na Gobernador pa mas tardá dia 19 di mei i lo e tene Gobernador na altura di progreso di su trabou. 

 

 

De Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag de heer C.H. Peterson verzocht om als formateur over te gaan tot de vorming van een kabinet dat de steun heeft van de politieke partijen Movementu Futuro Korsou (MFK) en de Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

Het nieuw te vormen kabinet dient te bestaan uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het nog af te ronden regeerakkoord. Aan de heer Peterson is verzocht om er op toe te zien dat in het regeerakkoord op concrete wijze aandacht wordt besteed aan de uitdagingen die eerder zijn benoemd in de informatieopdracht (armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, herstel van de infrastructuur, verbeteren van de gezondheidszorg en de aanpak van criminaliteit).

Met het oog op de urgentie van de problemen waarvoor het nieuwe kabinet zich gesteld zal zien en de vele lopende zaken, is tevens overweging gegeven om in het regeerakkoord ook de nodige aandacht te besteden aan de wijze waarop het nieuw te vormen kabinet van plan is de samenwerking binnen het Koninkrijk vorm te geven. Daarbij is benadrukt dat het van groot belang is dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd bijdraagt aan perspectief voor de bevolking en stabiliteit en rust in onze samenleving.

De heer Peterson is tevens verzocht te verzekeren dat de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers bij de formatie in acht wordt genomen.

De heer Peterson heeft de formatieopdracht in beraad genomen en zal uiterlijk op 19 mei rapporteren over de uitkomst aan de Gouverneur en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden.

 

 

 

Zijne Majesteit de Koning heeft dit jaar 32 Curaçaose burgers een Koninklijke onderscheiding toegekend voor hun jarenlange bijzondere verdiensten ten behoeve van de Curaçaose gemeenschap. Verdiensten op het gebied van onder andere de gezondheidszorg, kunst en cultuur, de Kerkgemeenschap, sport en jeugdwerk. Verdiensten die onmisbaar zijn voor de Curaçaose gemeenschap, en eens te meer zich hebben bewezen tijdens de Covid-pandemie.  

De volgende personen is een Koninklijke onderscheiding toegekend:

- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Haydée R. Clementina

Mevrouw Carmen M.D. Coronel

De heer Eric S. Fraay

Mevrouw Rianne M.M. van Gestel

De heer Roger A. Gibbes

De heer Julio C. Hermanus “Eligio Melfor”

Mevrouw Gertrude A.J. Isidora

De heer Richard D. Simon

 

- Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Dennis W. Aalse

De heer Glendon C. Aniceta

Mevrouw Henriette M. Baank

Mevrouw Cecilia F. Booi

Mevrouw Valentine E. Chance-Brown

Mevrouw Ivonne G.W. Christiaan-Overdijk

Mevrouw Edseline E. Colastica-Ricardo

Mevrouw Lygia R. Da Costa Gomez-Gouverneur

De heer Ruud E. de Dood

Mevrouw Hilda H. Eliza-Brigitha

Mevrouw Chanerika C. Hellement

De heer Frank M. Holtslag

De heer Alvin E. Inecia “Tio Ali”

Mevrouw Migarda M. Isenia-Martha

De heer Franklin W. Mathilda

Mevrouw Femia M. Olbino-Schlepers

Mevrouw Lucia de Fatima Perez-Gomez

Mevrouw Davila B. Semper-Maduro

Mevrouw Myrna L. Sint Jago

De heer Gilbert C. Snijders

Mevrouw Lilian I.R. Torres-Thielman

Mevrouw Greta A. Trapenberg

Mevrouw Maria C.E. van der Valk-de Lannoy

De heer Rolandus L. Walter 

 

Ingevolge de maatregelen die door de regering zijn afgekondigd in het kader van de bestrijding van Covid-19, zal dit jaar eveneens de officiële ceremonie waarin de Gouverneur van Curaçao op 26 april namens Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke onderscheidingen uitreikt aan de decorandi, niet plaatsvinden. Deze wordt tot nader order uitgesteld. Op 25 april heeft de Gouverneur alle decorandi telefonisch op de hoogte gesteld van hun eervolle onderscheiding. 

Dit jaar zal tevens geen viering van Koningsdag plaatsvinden. De Gouverneur zal op Koningsdag een toespraak op de nationale televisie houden. De toespraak wordt om 12 uur uitgezonden. 

 

 

 

 

Su Mahestat Rei Willem Alexander a otorgá e aña akí kondekorashon Real na 32 siudadano di Kòrsou pa nan servisionan eksepshonal ku durante hopi aña nan a presta na komunidat di Kòrsou. Ta mérito den áreanan manera salú, arte i kultura, komunidat di iglesianan, deporte i trabou hubenil. Méritonan indispensabel pa komunidat di Kòrsou i ku a proba nan balor mas ainda durante e pandemia di Covid.   

 

E siguiente personanan a risibí un Kondekorashon Real:  

 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Kabayero den Órden di Oranje-Nassau) 

 

Señora Haydée R. Clementina 

 

Señora Carmen M.D. Coronel 

 

Señor Eric S. Fraay 

 

Señora Rianne M.M. van Gestel 

 

Señor Roger A. Gibbes 

 

Señor Julio C. Hermanus “Eligio Melfor” 

 

Señora Gertrude A.J. Isidora 

 

Señor Richard D. Simon  

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Miembro den Órden di Oranje-Nassau) 

 

Señor Dennis W. Aalse 

 

Señor Glendon C. Aniceta 

 

Señora Henriette M. Baank 

 

Señora Cecilia F. Booi 

 

Señora Valentine E. Chance-Brown 

 

Señora Ivonne G.W. Christiaan-Overdijk 

 

Señora Edseline E. Colastica-Ricardo 

 

Señora Lygia R. Da Costa Gomez-Gouverneur 

 

Señor Ruud E. de Dood 

 

Señora Hilda H. Eliza-Brigitha 

 

Señora Chanerika C. Hellement 

 

Señor Frank M. Holtslag 

 

Señor Alvin E. Inecia “Tio Ali” 

 

Señora Migarda M. Isenia-Martha 

 

Señor Franklin W. Mathilda 

 

Señora Femia M. Olbino-Schlepers 

 

Señora Lucia de Fatima Perez-Gomez 

 

Señora Davila B. Semper-Maduro 

 

Señora Myrna L. Sint Jago 

 

Señor Gilbert C. Snijders 

 

Señora Lilian I.R. Torres-Thielman 

 

Señora Greta A. Trapenberg 

 

Señora Maria C.E. van der Valk-de Lannoy 

 

Señor Rolandus L. Walter  

 

Di akuerdo ku e medidanan ku gobièrnu a anunsiá den e konteksto di e lucha kontra Covid-19, e seremonia  ofisial kaminda Gobernador di Kòrsou na nòmber di Su Mahestat Rei ta entregá kondekorashon real na e dekoradonan personalmente, lo no tuma lugá. Ta posponé esaki te otro aviso. Dia 25 di aprel Gobernador a informá tur dekorado via telefòn di nan distinshon honorabel.    

Ademas, e aña akí lo no tin selebrashon di Dia di Aña di Rei tampoko. E aña akí Gobernador lo pronunsiá un diskurso dia di Aña di Rei via televishon nashonal. Ta transmití e diskurso 12or di merdia.  

 

WILLEMSTAD 9 april 2021  

De Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag de politieke leiders van de Movementu Futuro Korsou, de heer Gilmar Pisas  en van de Partido Nashonal di Pueblo, mevrouw Ruthmila Larmonie-Cecilia ontvangen. De Gouverneur heeft met hen gesproken  over de voortgang van het formatieproces en de totstandkoming van het regeerakkoord. Zodra dat akkoord beschikbaar is zal de Gouverneur daarover worden geïnformeerd. 

210409 Ontvangst politieke leiders

 

 

 
 

Dia 6 di aprel 2021, Gobernador di Kòrsou, señora L.A. George-Wout, a risibí di e informadónan sres. R.S.J. Martha i C.A. Peterson un relato di nan enkargo di informashon.  

E informadónan ta indiká ku e kòmbersashonnan ku nan a hiba ku e partidonan polítiko MFK i PNP ta asina leu ku partidonan por yega na palabrashonnan ku por kondusí na un akuerdo di gobernashon. Pa mantené e progreso ei, Gobernador a solisitá e informadónan pa nan kontinuá ku e trabou nesesario di e proseso di informashon.  

 

Willemstad, 6 di aprel 

 

 

 

De Gouverneur van Curaçao, mevr. L.A. George-Wout, heeft op 6 april 2021 van de informateurs, de heren R.S.J. Martha en C.A. Peterson een verslag van hun informatieopdracht ontvangen.  

De informateurs geven aan dat de gevoerde besprekingen tussen de politieke partijen MFK en PNP dermate vergevorderd zijn dat zij tot afspraken kunnen komen over een regeerakkoord. Teneinde voortgang te behouden heeft de Gouverneur aan de informateurs verzocht om hun werkzaamheden die voor het informatieproces nodig zijn voort te zetten.   

 

Willemstad, 6 april 2021