WILLEMSTAD – 

Op vrijdag 18 augustus heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. Ronald Plasterk een afscheidsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout. 

Op de foto: 

De secretaris-generaal van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. R. van Zwol, de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie L.A. George-Wout en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Zijne Excellentie dr. R.H.A Plasterk

 
170818bezoekPlasterk2

WILLEMSTAD – 

Op woensdag 9 augustus zijn er twee nieuwe rechters van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba beëdigd. Mr. Drs. G. Edelenbos en mr. T. Veling hebben hun belofte en eed afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Nolda Römer-Kenepa.  

Op de foto van links naar rechts: 

Mr. Edelenbos, de waarnemend-Gouverneur mevr. Römer-Kenepa, mr. Veling

 

beediging rechters
 
 
***
 
 

Willemstad

Op vrijdag 2 juni zijn mevrouw Zita A.M. Jesus-Leito en de heer Ivan. S. (Steven) Martina beëdigd als Minister. Beide hebben hun eed of belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. 

 

Op de foto: de Gouverneur van Curaçao, H.E. George-Wout, de heer Martina en mevrouw Jesus-Leito

 

170602beedigingministers2 002

Willemstad

Op dinsdag 30 mei is de heer R.F. Calmes beëdigd als Statenlid. Hij heeft zijn eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

 

Op de foto: de Gouverneur van Curaçao, H.E. George-Wout en dhr. Calmes

 170530 beediging calmes 003 002

Willemstad

Op 29 mei 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Pisas eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten. 

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet Rhuggenaath:

•De heer E.P. Rhuggenaath

•Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

•Mevrouw  M.M. Alcala-Wallé

•De heer Q.C.O. Girigorie

•De heer H.F. Koeiman

•De heer I.S. Martina

•De heer K.A. Gijsbertha

•De heer A.E. Konket

•Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn heer A.N.V. Begina en mevrouw E.M.D. Eisden, benoemd tot Gevolmachtigde Minister respectievelijk plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister.

Genoemde ministers en gevolmachtigde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd, met uitzondering van de ministers Martina en Jesus-Leito. Zij zullen vrijdag 2 juni de eed/belofte afleggen.

 

29 05 2017