WILLEMSTAD – 

De Koninkrijksregering heeft bij algemene maatregel van rijksbestuur van heden de Gouverneur van Curaçao belast met het onderzoek naar de geloofsbrieven van het kandidaat Statenlid dat in aanmerking komt voor de vervulling van de vacante zetel in de Staten. In verband daarmee heeft de Gouverneur de documenten die door de Electorale Raad en de kandidaat voor dat onderzoek zijn aangeboden aan de Staten, opgevraagd bij de Staten. 

Over de uitkomst van het onderzoek zullen de Staten, de Electorale Raad en de kandidaat worden bericht. Als de geloofsbrieven in orde worden bevonden dan kan het kandidaat Statenlid aan de Gouverneur verzoeken om in de gelegenheid te worden gesteld om de eed of belofte af te leggen. De Gouverneur zal daarop bepalen wanneer die gelegenheid zal worden geboden.

Na de eedaflegging zal aan het Statenlid een proces-verbaal van beëdiging worden overhandigd. Vanaf dat moment kan het Statenlid deelnemen aan vergaderingen van de Staten.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-116.html

 

WILLEMSTAD – 

Op vrijdag 1 september is de nieuwe Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beëdigd. Mr. Roger Tijmen Bos heeft zijn eed afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Nolda Römer-Kenepa.  

Op de foto van links naar rechts: 

Mr. Bos en de waarnemend-Gouverneur H.E Römer-Kenepa

 
DSC 0605  DSC 0625pp
 
 

WILLEMSTAD -

 

Op woensdag 23 augustus hebben in totaal 97 personen de verklaring van verbondenheid ten overstaan van de Gouverneur van Curacao afgelegd in totaal twee naturalisatieceremonies. Zij hebben hierdoor het Nederlanderschap verworven. 

Op de foto:  

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, samen met kinderen die het Nederlanderschap verwierven tijdens de ceremonie op 23 augustus 2017 in het Paleis van de Gouverneur.

 

naturalisatieceremonie 1         naturalisatieceremonie 2

 

 

WILLEMSTAD – 

Op woensdag 23 augustus heeft mevrouw Mirulange Hart van Fundashon MIRU, samen met de jonge dames Kesia Eugenia en Tiara Brazil de schoolagenda ‘Agènda Krioyo Básiko 2017/2018’  aangeboden aan de gouverneur van Curaçao Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Fundashon Miru is een non-profit organisatie die zich richt op naschoolse opvang en die een gratis schoolagenda levert voor 34 basisscholen Op Curaçao. 

 

Op de foto: 

mevr. Mirulange Hart, Tiara Brazil, H.E. Lucille George-Wout en Kesia Eugenia.

 

 miru
 
 

WILLEMSTAD – 

Op woensdag 23 augustus zijn vijf leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten beëdigd. De heer A.G. Baly, de heer R.J. Francisca, mevrouw J.C. Hagen, de heer D.L. Richardson en de heer E.N. Ys hebben hun eed of belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. 

Op de foto van links naar rechts: 

Mevr. Hagen, dhr. Richardson, de minister van Financiën Z.E. Gijsbertha, de Gouverneur van Curaçao H.E. George-Wout, dhr. Ys, dhr. Francisca en dhr. Baly.

 
banko C