WILLEMSTAD – 

Op vrijdag 18 augustus heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. Ronald Plasterk een afscheidsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout. 

Op de foto: 

De secretaris-generaal van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. R. van Zwol, de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie L.A. George-Wout en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Zijne Excellentie dr. R.H.A Plasterk

 
170818bezoekPlasterk2