Op donderdag 25 augustus hebben in totaal 109 personen de verklaring van verbondenheid ten overstaan van de Gouverneur van Curacao afgelegd in totaal twee naturalisatieceremonies. Zij hebben hierdoor het Nederlanderschap verworven.

Op de foto:
De Gouverneur van Curaçao, mevr. Lucille George-Wout, samen met kinderen die het Nederlanderschap verwierven tijdens de ceremonie op 25 augustus 2016 in het Paleis van de Gouverneur.

Op dinsdag 14 juni 2016 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. Ronald Plasterk een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout.

Op de foto:
De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie L.A. George-Wout samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Zijne Excellentie dr. R.H.A Plasterk

Op donderdag 19 mei hebben de Procureur-Generaal van het Openbaar Ministerie van Curacao, Sint Maarten en de BES eilanden, de heer mr. Guus Schram, en een lid van het College van Procureurs-Generaal in Den Haag, de heer mr. Gerrit van der Burg, hun opwachting gemaakt bij de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Op de foto:
De heer Gerrit van der Burg, de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de heer Guus Schram en de heer Peter Benschop.

Op dinsdagmiddag 17 mei heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, namens Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, op het paleis van Fort Amsterdam de eer gehad om de heer R.D.B. (Boolchand) Nandwani te mogen decoreren met een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange bijzondere verdiensten ten behoeve van de Curaçaose gemeenschap.

De heer Nandwani kon niet aanwezig zijn bij de Lintjesregen op 26 april en is daarom op 17 mei onderscheiden.

Hij is gedecoreerd met de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op de foto:
De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout met de heer Ram Nandwani.

Op maandag 16 mei was het officiele afscheid van Mevrouw mr. drs. Beatriz Doran-Scoop als Ondervoorzitter van de Raad van Advies van Curaçao. Dit vond plaats tijdens een lunch in het paleis van de Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Mevrouw Doran-Scoop was sinds december 2005 lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Na de ontmanteling van het land de Nederlandse Antillen werd mevrouw Doran-Scoop  tot  lid van de Raad van Advies van Curaçao benoemd.

Met ingang van 1 november 2012 was zij tot Ondervoorzitter van deze Raad benoemd. Zij is in totaal 10 jaar lid geweest van het adviesorgaan van beide landen.
De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over onder meer ontwerpen van lands-verordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die zij voornemens is vast te stellen.

Daarnaast adviseert de Raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen. Mevrouw mr. L. M. Dindial is momenteel de fungerend Ondervoorzitter.

Op de foto:
Mevrouw mr. drs. Beatriz Doran-Scoop en haar echtgenoot dhr. Eric Doran, Hare Excellentie Lucille George-Wout, en de Raad van Advies.