Lunch Raad van Ministers

Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de ministerraad uit voor een werklunch. Op woensdag 26 oktober heeft deze lunch plaats gevonden. Dit is mogelijk de laatste lunch met de huidige ministerraad voordat er een nieuwe ministerraad aantreedt.


Op de foto van links naar rechts:
Z.E. Victorina, H.E. Larmonie-Cecilia, Z.E. Jardim, H.E. Dick, H.E. George-Wout, Z.E. van der Horst, H.E. Camelia-Römer, Z.E. Navarro, Z.E. Rhuggenaath, Z.E. Whiteman

Bevindingen met betrekking tot de mogelijkheden tot de vorming van een nieuw Kabinet.

Op 28 oktober 2016 heeft de informateur, de heer Kenneth Gijsbertha, eindverslag uitgebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de mogelijkheden tot de vorming van een nieuw kabinet.

De informateur stelde de Gouverneur in kennis van het feit dat de politieke partijen MAN, PAR, PNP en PS, die tezamen 12 zetels vertegenwoordigen in de Staten, overeenstemming hebben bereikt over de contouren van een nieuw kabinet.  De heer Gijsbertha heeft de Gouverneur geadviseerd om thans over te gaan tot het benoemen van een formateur.

De vier betrokken partijen hebben naar de Gouverneur de wens uitgesproken dat de heer Gijsbertha wordt benoemd tot formateur.

De Gouverneur heeft vervolgens aan de heer Gijsbertha verzocht om over te gaan tot het formeren van een kabinet dat wordt gesteund door genoemde partijen in de Staten. Met het oog op het belang van de stabiliteit van het te vormen kabinet heeft de Gouverneur in het bijzonder de aandacht gevraagd voor het maken van heldere afspraken in een regeerakkoord ten aanzien van de thema’s die zij heeft genoemd in de informatieopdracht en voor het samenstellen van een kabinet dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord.

De Gouverneur heeft de formateur voorts gewezen op de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012, no 66) en heeft hem verzocht erop toe te zien dat deze regeling in acht wordt genomen.

Tenslotte heeft de Gouverneur de formateur verzocht om op uiterlijk op 10 november 2016 te rapporteren over zijn bevindingen en om haar tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van zijn formatiewerkzaamheden.

De heer Gijsbertha heeft de formatieopdracht in beraad genomen.

De Gouverneur van Curacao, van de plaatsvervangend voorzitter van het Hoofstembureau van Curacao.

In verband met de verkiezingen van 5 oktober 2016 voor de leden van de Staten van Curaçao, heeft de Minister-President, de heer B.D. Whiteman, heden zijn ontslag en dat van de overige Ministers en van de Gevolmachtigde Minister aangeboden aan de Gouverneur, mevrouw L.A. George-Wout. De Gouverneur heeft de Minister-President laten weten dat zij de ontslagaanvraag in beraad houdt. Daarbij heeft zij de bewindslieden verzocht zich te blijven belasten met hetgeen in het belang van Curaçao noodzakelijk moet worden geacht en met haar te blijven samenwerken totdat op de ontslagaanvrage is beslist.

Vandaag, donderdag 6 oktober, heeft de Gouverneur van Curacao, H.E. Lucille George-Wout, van de plaatsvervangend voorzitter van het Hoofstembureau van Curacao, de heer Charles do Rego, de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Staten van Curacao van 5 oktober 2016 ontvangen. Naar aanleiding van de uitslag zal de Gouverneur komende vrijdag starten met de consultaties met het oog op de vorming van een nieuw kabinet.

De consultaties vinden plaats op 7 en 8 oktober 2016 met de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Voorzitter van de Staten, de Minister van Staat en de leiders van alle politieke partijen van Curaçao die op basis van de verkiezingsuitslag van 5 oktober 2016, één of meer zetels in de Staten hebben verworven.

Bijschrift foto: Gouverneur Lucille George-Wout, plaatsvervangend voorzitter van het Hoofdstembureau, de heer Charles do Rego en lid van het Hoofdstembureau, de heer Theo Caris

Willemstad, 7 òktober 2016

Verkiezingen van 5 oktober 2016 voor de leden van de Staten van Curaçao
In verband met de verkiezingen van 5 oktober 2016 voor de leden van de Staten van Curaçao, heeft de Minister-President, de heer B.D. Whiteman, heden zijn ontslag en dat van de overige Ministers en van de Gevolmachtigde Minister aangeboden aan de Gouverneur, mevrouw L.A. George-Wout. De Gouverneur heeft de Minister-President laten weten dat zij de ontslagaanvraag in beraad houdt. Daarbij heeft zij de bewindslieden verzocht zich te blijven belasten met hetgeen in het belang van Curaçao noodzakelijk moet worden geacht en met haar te blijven samenwerken totdat op de ontslagaanvrage is beslist.

Willemstad, 4 oktober 2016Elekshonnan pa Staten di Kòrsou
En konekshon ku elekshonnan pa Staten di Kòrsou, di 5 òktober, Minister-presidente, señor B.D. Whiteman, a entregá awe su retiro i esnan di e otro Ministernan i di Minister plenipotensiario na S.E. Gobernador di Kòrsou, señora L.A. George-Wout. Gobernador a partisipá Minister-presidente ku lo e tene e petishon aki den deliberashon.
Gobernador a pidi e Ministernan i Minister plenipotensiario pa nan keda enkargá nan mes ku tur lokual ta ser konsiderá di ta den interes general di Kòrsou i keda koperá ku n’e te na e momentu ku tuma desishon riba e petishon di retiro.

Willemstad, 4 òktober 2016

Curaçaose Olympische Sporters
Op vrijdag 23 september hebben de vier Curaçaose olympische sporters, Shurandy Martina, Liemarven Bonevacia, Hensley Paulina, Terrence Agard, tesamen met de directeur van FDDK, Thakai Doran, hun opwachting gemaakt bij de waarnemend Gouverneur, H.E. Nolda Römer-Kenepa

Op de foto van links naar rechts:
Hensley Paulina , Shurandy Martina, waarnemend Gouverneur, H.E. Nolda Römer-Kenepa, Terrence Agard, Liemarven Bonevacia en e directeur van FDDK, Thakai Doran.