De Gouverneur van Curacao, van de plaatsvervangend voorzitter van het Hoofstembureau van Curacao.

In verband met de verkiezingen van 5 oktober 2016 voor de leden van de Staten van Curaçao, heeft de Minister-President, de heer B.D. Whiteman, heden zijn ontslag en dat van de overige Ministers en van de Gevolmachtigde Minister aangeboden aan de Gouverneur, mevrouw L.A. George-Wout. De Gouverneur heeft de Minister-President laten weten dat zij de ontslagaanvraag in beraad houdt. Daarbij heeft zij de bewindslieden verzocht zich te blijven belasten met hetgeen in het belang van Curaçao noodzakelijk moet worden geacht en met haar te blijven samenwerken totdat op de ontslagaanvrage is beslist.

Vandaag, donderdag 6 oktober, heeft de Gouverneur van Curacao, H.E. Lucille George-Wout, van de plaatsvervangend voorzitter van het Hoofstembureau van Curacao, de heer Charles do Rego, de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Staten van Curacao van 5 oktober 2016 ontvangen. Naar aanleiding van de uitslag zal de Gouverneur komende vrijdag starten met de consultaties met het oog op de vorming van een nieuw kabinet.

De consultaties vinden plaats op 7 en 8 oktober 2016 met de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Voorzitter van de Staten, de Minister van Staat en de leiders van alle politieke partijen van Curaçao die op basis van de verkiezingsuitslag van 5 oktober 2016, één of meer zetels in de Staten hebben verworven.

Bijschrift foto: Gouverneur Lucille George-Wout, plaatsvervangend voorzitter van het Hoofdstembureau, de heer Charles do Rego en lid van het Hoofdstembureau, de heer Theo Caris

Willemstad, 7 òktober 2016