Hare Excellentie Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Koeiman eervol ontslag verleend

Op 24 maart heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Koeiman eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten.

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet Pisas:

  • De heer G.S. Pisas
  • Mevrouw S.V. Girigoria
  • Mevrouw M.M. Esprit-Maduro
  • De heer N. Veira Ribeiro
  • De heer E.M. Goeloe
  • De heer J.L. Cordoba
  • Mevrouw L.D. Alberto
  • Mevrouw R.D. Larmonie-Cecilia

Genoemde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd.