Eindverslag ontvangen over de formatie alsmede een formatieakkoord dat wordt gesteund door de politieke partijen

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft van de kabinetsformateur, mevrouw Ruthmilda Larmonie-Cecilia, het eindverslag ontvangen over de formatie alsmede een formatieakkoord dat wordt gesteund door de politieke partijen MFK, KdNT, PS, MP en de onafhankelijke leden van de Staten de heren Braam en Dannawi. Het akkoord is medeondertekend door 2 kandidaat-Statenleden, de heren Thode en Monk, beoogd opvolgers van kandidaat-ministers in de Staten.

De Gouverneur heeft in haar hoedanigheid van orgaan van het Land Curaçao kennis genomen van het eindverslag en het formatieakkoord.

De volgende personen zijn door de formateur voorgedragen als minister. Daarbij wordt tevens de beoogde portefeuilleverdeling vermeld:

  • De heer G.S. Pisas, minister-president, tevens minister van Algemene Zaken en minister van Justitie
  • Mevrouw S.V. Girigoria, minister van GMN
  • Mevrouw M.M. Esprit-Maduro, minister van OWCS
  • De heer N. Veira Ribeiro, minister van BPD
  • De heer E.M. Goeloe, minister van Economische Ontwikkeling
  • De heer J.L. Cordoba, minister van SOAW
  • Mevrouw L.D. Alberto, minister van Financien
  • Mevrouw R.D. Larmonie-Cecilia, minister VVRP

In de positie van de Gevolmachtigde minister is nog niet voorzien.

Uit de onderzoeken op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012,no 66) zijn ten aanzien van genoemde kandidaten geen beletselen voor hun benoeming als minister naar voren gekomen.

De benoeming en beëdiging van de kandidaat-ministers staat gepland voor vrijdag 24 maart 2017, om 1500 uur, ten Paleize van de Gouverneur.