Diskurso di Gobernador di Kòrsou 

na okashon di selebrashon di Pasku 2017

 

Kerido kon-siudadanonan,

Awe ta selebrá Pasku na Kòrsou. Meskos ku kristiannan rònt mundu, kristiannan na Kòrsou tambe ta selebrá awe nasementu diHesukristu. Fiesta di Pasku ta fiesta di lus, di speransa i di alegria. 

Nasementu di Hesus a trese gran alegria pa su mayornan, no opstante e sirkunstansianan humilde ku el a nase aden. No den un palasio, sino den un stal. No lorá den paña di kalidat, sino den paña simpel. No tabatin dignatarionan ta warda den sala di espera, sino wardadónan i nan bestianan. I tòg... historia di e yu akí, nasí bou di sirkunstansianan simpel, hasta deplorabel, tin e mes forsa ku e tabatin mas di dos mil aña pasá. Memoria di su nasementu ta trese alegria i ta brinda speransa. Di pursi nasementu di un inosente ta ketu bai símbolo di speransa pa futuro, kaminda bondat ta vense maldat. 

Fiesta di Pasku kristian no ta e úniko fiesta di lus i alegria ku nos ta selebrá na Kòrsou. Diwali, Hannukah iSuikerfeest, ta fiestanan kaminda ta pone speransa pa futuro i kompartí loke bo tin ku otro...,sentral. E diversidat akí i e libertat pa por biba den diversidat, ta un gran tesoro. Ta algu pa nos tesorá i pasa pa e generashonnan benidero. I ta nèt e generashonnan benidero ta awe nos mayor preokupashon. 

Durante selebrashon di kambio di aña otro siman nos tur lo ta pendiente pa e notisia di e último yu ku a nase na 2017 i e promé yu ku nase na 2018.Sinembargo, banda di e aviso di nan nasementu den un notisia den korant, nos no sa mashá di e sirkunstansianan bou di kua nan a bini na mundu ni tampoko bou di kua sirkunstansia nan lo krese. Nos no sa kiko nan futuro lo ta. Nan futuro ku ta nos futuro.

Nos sa tende asina tantu “ku muchanan ta futuro”... Pero kiko esei ta nifiká presis? Ta nifiká ku nos futuro ta dependé kompletamente di éksito di nos yunan. Anto den esaki kada mucha ta konta. 

Kada yu ta bini na mundu ku nan talentonan, ku nos komo adulto tin e privilegio di yud’é desaroyá.  Pa aportá na esaki ta esensial, ku kada adulto tin bista pa e muchanan den su serkania. Bista pa nos propio yunan, subrina-, ihánan, yunan di kriansa, yunan di bisiña, amigunan di nos yunan na skol. 

Ta nifiká tambe, ku ora nos tin difikultat ku edukashon di nos yunan, nos ta buska yudansa. Òf nos ta aseptá yudansa, asta si nos no a pidi esei. Asta si nos ta pensa ku no tin nodi di tal yudansa. Di pursi no ta trata di nos, sino di bienestar di nos yunan, kendenan ta totalmente dependiente di e adultonan den nan bida. 

Tin bia den tempu di Pasku, hende ta poneselebrashon di fiesta sentral, miéntras ku motibu di e fiesta mes, ta disparsé den background. P’esei ta na kada un di nos, pa no pèrdè fo’i bista e mensahe di fiesta di Pasku. Stima bo próhimo, manera bo mes. 

E palabranan simpel akí ta brasa totalidat di e eksistensia humano kompleho, kompletamente.  Ta un mensahe simpel, pero na mes momento, e kos mas difísil ku bo por pidi un hende hasi. Inherente na hende ta por sierto ku hende ke sobrebibí, e ke gana, subi, haña su kièr. 

Stima otro, ta nifiká sinembargo konfia otro, pordoná, no pone trampa pa otro ni menospresiá otro,  no sinti envidia ora bo mira bo próhimo ta progresá, al kontrario! Ta nifiká ku no ta semper nos ta gana, ni semper nos ta haña nos kièr. Ta nifiká ku nos ta skucha otro, loke ta konta na eskala chikitu den famia, pero sigur tambe na eskala mas grandi,na trabou òf en general den komunidat. 

Skucha bo mes tambe ta masha importante. Esaki ta pone bo biba konsiente, loke ta kondusí na kresementu, na progreso. Skucha otro, ta kondusí na haña un mihó bista riba kualke situashon i na haña komprenshon pa opinion di otro hende. Sin ta konsiente di bo mes i sin tin komprenshon pa otro hende, ta bira masha difísil pa bo stima un otro hende mes tantu ku bo ta stima bo mes. 

Si nos komo adulto por biba e balornan akí den nos bida diario, nos yunan den tur nan inosensia lo risibí e ehèmpel ku nan meresé. 

Si realmente nos tin Kòrsou nos patria na pechu, ban -kada un di nos-  kòrda riba e mensahe sentral di e fiesta di Pasku i propag’é. Stima bo próhimo, manera bo mes. Asina...  (na un moda di papia moderno) nos ta logra huntuun situashon di ‘win-win’, esta benefisioso pa tur hende i nos ta konstruí huntu futuro di nos pais. 

Tambe di parti di mi esposo Herman, mi ta deseá tur hende un Pasku di bendishon, ku e speransa ku Aña Nobo lo trese prosperidat, salú i harmonia pa un i tur.

Bon Pasku!

 

Toespraak Excellentie mevrouw L. George-Wout, Gouverneur van Curaçao, van 11 mei 2017 ter gelegenheid van de beëdiging van de leden van de Staten van Curaçao na de tussentijdse verkiezingen van 28 april 2017. 

Dames en heren, Op 2 november 2016 heb ik in een ceremonie de eed of belofte afgenomen van de nieuwe leden van de Staten verkozen na de reguliere verkiezingen gehouden op 5 oktober 2016. Vandaag komen wij wederom bijeen. Nu na verkiezingen laatstelijk gehouden op 28 april 2017.
Hoewel deze tussentijdse verkiezingen voor iedereen onverwacht kwamen, zijn ze gehouden binnen de kaders van de wet. Ook het verloop van de verkiezingen zelf was uiteindelijk rustig en ordentelijk, een brevet van vermogen voor Curaçao!
De burgers van Curaçao hebben getoond dat zij zich goed bewust zijn van de verantwoordelijkheid die op een ieder rust ten aanzien van het kiesrecht. In dit kader zal ik de koninkrijksregering in overweging geven het Koninklijk besluit van 3 mei 2017 te doen vervallen.
In de afgelopen periode is gebleken, dat ons staatsbestel hoewel robuust, versterking behoeft. Het tillen van onze parlementaire democratie naar een hoger niveau van betrouwbaarheid en stabiliteit, vereist een indringende en eerlijke evaluatie van de wettelijke regelingen die haar dragen. De afgelopen periode heeft een licht doen schijnen op onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in het systeem, met name ten aanzien van situaties die wij niet hadden voorzien, en die ons voor constitutionele vragen en ongewenste uitdagingen hebben geplaatst. Ik verwijs hierbij zowel naar de Staatsregeling, het Kiesreglement Curaçao als uw eigen Reglement van Orde. Het ligt op uw weg, om samen met de regering, verandering hierin te brengen.
Vandaag staan wij hier, in deze zaal, waar velen u zijn voorgegaan, omdat de burger zijn vertrouwen in u heeft gesteld. Het vertrouwen dat u zijn belangen, binnen de context van het algemeen belang, zult kunnen vertegenwoordigen op een weloverwogen en respectvolle wijze.
Onze Staatsregeling vertegenwoordigt de rijke historie van de parlementaire democratie in het Koninkrijk. Zo ook, de tekst van de eed of belofte die u zult afleggen. Deze eed of belofte spreekt u hier in het Paleis uit, maar daarbij richt u zich tot de burgers van Curaçao en belooft u het belang van alle burgers te dienen. Daarom is deze ceremonie dus niet alleen heugelijk, maar ook plechtig.
De Staten vervullen een eigen, essentiële rol in het bestuur van het Land. In de woorden van de preambule bij de Staatsregeling: Onze regering, ons parlement en onze rechterlijke macht zijn de hoekstenen voor een duurzame positieve ontwikkeling van ons Land. Drie hoekstenen, elk met een eigen, onmisbare en onvervreemdbare taak.
De taak van de Staten als kritische partner van de regering in het bestuur van het land vereist van de leden inlevingsvermogen in de noden van de burgers, maar ook een bewustzijn van de grenzen van de mogelijkheden van de overheid. Het budget waarover het bestuur kan beschikken is immers eindig. Elke gulden kan alleen één keer worden uitgegeven.
Op de Staten, als tegenhanger van de regering, rust dan ook de verantwoordelijkheid te controleren, dat het bestuur rekening houdt met de uiteenlopende belangen in de samenleving. Dat het bestuur alternatieven afweegt, weldoordachte keuzes maakt en opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. De Staten hebben hierin een actieve rol. De Staten controleren immers de regering vooraf op de voorstellen die voor uitgaven worden gedaan. En achteraf bij het beoordelen van de werkelijke uitgaven.
Daarnaast hebben de Staten jegens de burgers een belangrijke rol, door deze openhartig te informeren over de complexiteit van het algemeen belang. Bij het besluiten over voorstellen is het dan ook essentieel verschillen van mening, op inhoud te beslechten en met inachtneming van het algemeen belang.
Op 5 april 2013 hebben de Staten het bijzondere feit herdacht dat Curaçao 75 jaar een volksvertegenwoordiging kent. U vormt dan ook een onlosmakelijke schakel in een keten van maatschappelijke verantwoordelijkheid die door opeenvolgende generaties wordt gedragen.
Het lidmaatschap van de Staten is een eer. Het is immers door uw werk, dat de fundamenten worden gelegd voor de verdere versterking van onze democratische rechtstaat en voor het bevorderen van het welzijn van de burgers.
Ter afsluiting wil ik u de volgende slotwoorden van de preambule bij de Staatsregeling in herinnering brengen: “…. want gezegend is het volk dat de Heer als God heeft. We zullen onze krachten bundelen en in gelijkheid en in vrede ons Land met liefde dienen.”
Ik wens u allen veel kracht en succes toe bij de uitoefening van de belangrijke taak waartoe u bent geroepen.

Toespraak van de Gouverneur van Curaçao

Mw. L.A. George-Wout

Ter gelegenheid van Koningsdagreceptie

Op woensdag 26 april 2017

________________________________________________________________

Excellenties, geachte aanwezigen,

Morgen vieren we Koningsdag. Een mooie traditie waarbij ons koninkrijk oranje kleurt en overal ter wereld, op ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen, feestelijk stil wordt gestaan bij de vijftigste verjaardag van ons staatshoofd. Ook in de Caribische delen van het koninkrijk wordt Koningsdag uitbundig gevierd. Het is een feestdag die uitdrukking geeft aan de verbondenheid die we voelen met het koningshuis en het geeft de samenhorigheid weer zoals we die beleven binnen het koninkrijk en onze mensen onderling. 

 

Dames en heren,

We staan aan de vooravond van een belangrijke dag, misschien wel de belangrijkste dag van dit jaar. Overmorgen mag u zich immers uitspreken over een nieuw te vormen volksvertegenwoordiging van ons prachtige land. Met uw stem bepaalt u de koers van Curaçao en daarmee onze toekomst. Het recht om te stemmen is een grote verworvenheid waarmee niet lichtzinnig moet worden omgesprongen. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de weg naar de aanstaande verkiezingen werd gekenmerkt door bochten en kuilen. Het is dan niet altijd eenvoudig om op de juiste weg te blijven. Het zijn deze situaties die het belang van een rechtsstaat onderstrepen en het zijn deze situaties waarin we de kracht van het systeem van checks and balances, zoals we dat kennen binnen onze democratie, echt leren kennen en waarderen. 

In de afgelopen periode werd door sommigen in ons land de integriteit van onze instituties ter discussie gesteld. Dit gebeurde in niet mis te verstane bewoordingen. Natuurlijk mag iedereen, zoals het in een democratie hoort, verschillen van inzicht over de manier waarop ons land het beste wordt gediend. Maar dergelijke insinuaties, verkiezingsretoriek of niet, horen niet thuis in een rechtsstaat als de onze. Ze leiden onherroepelijk tot normvervaging en aantasting van de waarden die de grondslag vormen van onze staatsinrichting. De checks and balances, ofwel de scheiding der machten zo u wilt, is het fundament waarop ons staatsbestel is gebouwd. De volksvertegenwoordiging, de regering en de rechterlijke macht vormen tezamen onze staat en hebben allen een grote verantwoordelijkheid in het controleren van elkaars functioneren. Ze hebben slechts één gedeeld belang en dat is het belang van het land Curaçao. Wanneer de instituties van onze rechtsstaat worden aangevallen, raakt dat onze democratie in het hart. Dat kunnen we niet, dat mogen we niet en dat zullen we niet tolereren! Daarom doet het mij ook deugd dat de waarborgen die het Statuut ons biedt hebben gefunctioneerd. 

 

Dames en heren,

Een goed werkende parlementaire democratie kent aan haar burgers bepaalde rechten toe. Het stemrecht, zowel actief als passief, is daarvan het belangrijkste. De rechten van de burgers, zoals vastgelegd in het Statuut en onze Staatsregeling, gaan tegelijkertijd gepaard met een aantal sociale verplichtingen. Velen van u vinden deze maatschappelijke verplichtingen gelukkig vanzelfsprekend en nemen ze zeer serieus. Een aantal van u springt er echter uit waar het gaat om het leveren van een bijdrage aan onze gemeenschap. Het zijn deze mensen die zich echt onderscheiden door veel meer te doen dan van hen verwacht mag worden. Vandaag is het wederom mijn genoegen geweest om tien voortreffelijke Curaçaoënaars een decoratie op te spelden die hen door zijne Majesteit is verleend. Zij zijn vanavond onder ons en verdienen nadrukkelijk onze gelukwensen. 

Ik wil afsluiten. Morgen, op Koningsdag, vieren we de verjaardag van onze koning. Overmorgen, met de verkiezingen, vieren we onze democratie. Uw stemrecht is daarbij geen vanzelfsprekendheid, het is een verworvenheid waar u zuinig op moet zijn en het is een recht waarvan u gebruik moet maken. Het is zoals de Amerikanen zeggen: Use your right to vote, and use it wisely….

Graag hef ik samen met Herman en met u het glas en breng een toast uit op de gezondheid van Zijne Majesteit de Koning.

Leve de Koning!!!! Biba e Rei!!!!

 

 

Diskurso di Su Ekselensia señora L. George-Wout, Gobernador di Kòrsou, di 11 di mei 2017 na okashon di huramentashon di miembronan di Parlamento di Kòrsou despues di e elekshon di dia 28 di aprel 2017. 

Damas i kabayeros, 

Durante un seremonia dia 2 di novèmber 2016 miembronan nobo di Parlamento a huramentá despues di e elekshon konvenshonal di dia 5 di òktober 2016. Awe nos tin un seremonia di huramentashon atrobe. Awor, despues di e delaster elekshon ku a tuma lugá dia 28 di aprel 2017. 

Ounke e elekshon akí a bini pa tur hende ònferwagt, e elekshon a desaroyá denter di  kuadro di lei. E forma ku e elekshon a kana tambe tabata finalmente trankil i na òrdu, loke ta nifiká un diploma di kompetensia meresí pa Kòrsou! Siudadanonan di Kòrsou a demostrá ku nan ta bon konsiente di e responsabilidat ku kada ken tin pa ku e derecho di voto. Den e kuadro aki lo mi informá gobiernu di Reino ku e desishon pa otorga Gobernador e outoridat pa ehersé e responsabilidat pa organisá e elekshon, por kaduka.

Sin embargo, den e periodo tras di lomba a resultá ku nos sistema konstitushonal, ounke e ta robusto, tòg tin nesesidat di fortifikashon. 

Hiba nos demokrasia parlamentario na un nivel mas haltu di konfiabilidat i stabilidat, ta rekerí un evaluashon honesto di e leinan i reglamentu ku ta karg’é. E último periodo a tira lus riba inklaridat i kontradikshon den e sistema, prinsipalmente pa loke ta e situashonnan ku nos no a premirá, i ku a hiba nos na preguntanan konstitushonal i na retonan indeseabel. Mi ta referí aki tantu na Konstitushon, Reglamento di Votashon komo na boso propio Reglamentu di Òrdu. Ta toka boso komo Parlamento pa, huntu ku gobiernu, trese kambio den esaki.

Awe nos ta den e sala akí, kaminda hopi miembro a pasa promé ku boso,  pasobra siudadanonan di e pueblo akí a duna boso nan konfiansa.  Konfiansa ku boso komo nan representante ta vigilá nan interes, den e konteksto di interes general, deliberadamente i di un forma respetuoso. 

Nos Konstitushon ta representá e historia riku di demokrasia parlamentario den Reino. Esaki ta e kaso tambe ku e teksto di e huramentu òf e promesa ku boso lo presta awe. E huramentu òf e promesa akí boso ta ekspresá aki na Palasio, pero hasiendo esaki boso ta dirigí boso na siudadanonan di Kòrsou i boso ta primintí di sirbi bienestar di tur siudadano. P’esei e seremonia akí no ta solamente festivo, sino tambe solèm. 

Parlamento tin un ròl propio i esensial den gobernashon di pais. Preámbulo di Konstitushon ta bisa: Nos gobièrnu, nos Parlamento i nos poder hudisial ta pilánan pa un desaroyo positivo i sostenibel di nos pais. Tres pilá, kada un ku su propio tarea ku ta indispensabel i intransferibel. 

Tarea di Parlamento komo sosio krítiko di gobièrnu di pais ta eksigí di su miembronan empatia pa nesesidat di siudadanonan, pero tambe un toma di konsenshi di kiko ta e límitenan di e posibilidatnan di gobièrnu. T’asina ku e presupuesto di gobièrnu, no ta sin límite. Ta un biaha so por saka kada florin. 

Ta Parlamento tin e responsabilidat komo kontrapartida di gobièrnu, di kontrolá si gobièrnu ta tene kuenta ku e diverso interesnan di komunidat. Si gobièrnu ta pisa e alternativanan, si ta skohe nan bon pensá i si ta sali pa e hendenan mas débil di nos komunidat. Den esaki Parlamento tin un papel aktivo. Parlamento ta e órgano ku ta kontrolá di antemano e gastunan proponé pa gobièrnu. Parlamento ta huzga despues tambe e gastunan real ku a hasi.  

Ademas, Parlamento tin un ròl importante ante e siudadano. Ta tarea di Parlamento tambe, pa informá e siudadano ku frankesa tokante e komplehidat di interes general.  Pa tal motibu, si tin diferensia di opinion esensial na ora di disidí riba un propuesta, ta na su lugá pa resolvé esaki analisando kontenido di e diferensianan i ku mira pa e interes general.

Dia 5 di aprel 2013 Parlamento a rekordá e echo partikular ku Kòrsou konosé un representashon di pueblo 75 aña kaba; entre tantu 7 aña komo pais. P’esei boso ta forma parti di un kadena di responsabilidat sosial ku ta wordu kargá di generashon pa generashon. 

Ser miembro di Parlamento ta un honor. Boso trabou ta pone e fundeshi pa fortifikashon di nos estado di derecho demokrátiko i ta promové bienestar di tur siudadano. 

Mi ke termina rekordando nos tur, ku e ultimo palabranan di e Preámbulo di Konstitushon di Korsou ta bisa: “......pasobra bendishoná ta e pueblo ku tin Dios komo su Señor. Nos lo uni forsa i, den igualdat i na pas, sirbi nos pais ku amor.”

 

Hopi forsa i éksito den realisashon di e tarea importante akí pa kua pueblo di Kòrsou a duna boso e mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaartoespraak

Gouverneur van Curacao, Mevrouw Lucille George-Wout

Goede avond dames en heren,

Alle begin is moeilijk. Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor een nieuw jaar. We moeten allemaal na de feestdagen weer op gang komen. Wellicht waren we aan het einde van het jaar vermoeid door de inspanningen om de laatste werkzaamheden tot een goed einde te brengen. We waren er aan toe om onze accu weer op te laden, zodat we met nieuwe energie de uitdagingen waarvoor we als staan in het nieuwe jaar weer kunnen oppakken.

Ook voor een nieuwe regering geldt dat het begin lastig is. Na de verkiezingen zijn er nieuwe verhoudingen in de Staten ontstaan. Partijen moeten tot samenwerking komen op basis van een regeerakkoord. Daarvoor is onderling vertrouwen nodig en de bereidheid om elkaar goed te verstaan. Dat gaat gepaard met veel overleg en aftasten van elkaars bedoelingen en wensen. En uiteindelijk leidt dat tot afspraken over het te voeren beleid.

Maar –om in de sfeer van de feestdagen te blijven- “the proof of the pudding is in the eating”:   Uiteindelijk zal in de praktijk moeten blijken of een vruchtbare samenwerking mogelijk is en gerealiseerd kan worden. Dat vergt inzet en inspanningen van alle betrokken partijen. En vooral veel communicatie.  Zeker als we komen te staan voor situaties die niet zijn voorzien. Ook daarvoor zal in gezamenlijkheid een oplossing gevonden moeten worden.

Het belang van het in gezamenlijkheid vinden van oplossingen tekent zich af bij alle grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om economie en werkgelegenheid, onderwijs of gezondheidszorg, duidelijk is dat we allemaal door ontwikkelingen op deze beleidsterreinen worden geraakt.

Nog te vaak staan mensen langs de zijlijn, door uiteenlopende oorzaken. Of zijn mensen uitgesloten van bepaalde voorzieningen. Vaak heeft dat te maken met een gebrekkige opleiding of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Of spelen sociale factoren een rol, waardoor mensen niet volledig participeren.

Als Curaçao zullen we moeten groeien, niet alleen in demografische of economische zin, maar ook in sociale en educatieve zin. Alleen als iedereen echt meedoet –ongeacht afkomst en achtergrond- kunnen we van Curaçao een succes maken. De mate waarin we daarin slagen bepaalt de kwaliteit van onze samenleving.
Dus is het niet voldoende als we de zaakjes voor onszelf goed geregeld hebben. Nee, als we daadwerkelijk een gemeenschap willen zijn, dan moet de koers er op gericht zijn dat iedereen op Curaçao mee kan doen binnen onze samenleving en de vruchten kan plukken van onze gezamenlijke inspanningen.  
Het is zaak dat we de vraagstukken die daarmee samenhangen aanpakken, zodat iedereen mee kan doen en de kans krijgt op een goed begin.  Want, zoals u weet: “een goed begin is het halve werk!”

Dames en heren,

Graag wil ik met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Mede namens Herman wens ik u een voorspoedig 2017!

Salu!; Biba Korsou!

Subcategorieën