Awe mèrdia Gobernador di Kòrsou, señora L.A. George-Wout, a pidi señor C.H. Peterson pa komo formador e pasa na forma un gabinete ku por konta ku sosten di e partidonan polítiko Movementu Futuro Kòrsou (MFK) i Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

E gabinete nobo ku ta bai forma awor lo mester konsistí di persona dispuesto i kapas di implementá di forma íntegro, desididu i balansá e akuerdo di gobernashon ku ainda mester kaba di finalisá. A pidi señor Peterson pa e sigurá ku den e akuerdo di gobernashon ta dediká atenshon di forma konkreto, na e retonan anteriormente menshoná den e enkargo di informashon (esta: redusí pobresa, rekuperá finansa públiko, desaroyá ekonomia, mehorá edukashon, rekuperá infrastruktura, mehorá atenshon médiko i lucha ku efikasia kontra kriminalidat).

En bista di urgensia di e problemanan ku e gabinete nobo lo enfrentá i e tantísimo asuntunan koriente, a pidi tambe pa konsiderá ku den e akuerdo di gobernashon ta dediká e atenshon nesesario na e forma ku e gabinete nobo tin plan di deliniá e forma di kooperashon denter di Reino. A enfatisá ademas ku ta di gran importansia pa e polítika ku gobièrnu ta bai hiba ta kontribuí na perspektiva pa pueblo i ta kondusí na stabilidat i trankilidat den nos komunidat.

A pidi señor Peterson ademas pa e sigurá ku ora ta forma gobièrnu ta tene kuenta ku ta kumpli debidamente ku e Ordenansa Nashonal riba Integridat di Ministernan (kandidato).

Señor Peterson a tuma e enkargo pa forma gobièrnu na konsiderashon i lo e reportá e resultado na Gobernador pa mas tardá dia 19 di mei i lo e tene Gobernador na altura di progreso di su trabou. 

 

 

De Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag de heer C.H. Peterson verzocht om als formateur over te gaan tot de vorming van een kabinet dat de steun heeft van de politieke partijen Movementu Futuro Korsou (MFK) en de Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

Het nieuw te vormen kabinet dient te bestaan uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het nog af te ronden regeerakkoord. Aan de heer Peterson is verzocht om er op toe te zien dat in het regeerakkoord op concrete wijze aandacht wordt besteed aan de uitdagingen die eerder zijn benoemd in de informatieopdracht (armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, herstel van de infrastructuur, verbeteren van de gezondheidszorg en de aanpak van criminaliteit).

Met het oog op de urgentie van de problemen waarvoor het nieuwe kabinet zich gesteld zal zien en de vele lopende zaken, is tevens overweging gegeven om in het regeerakkoord ook de nodige aandacht te besteden aan de wijze waarop het nieuw te vormen kabinet van plan is de samenwerking binnen het Koninkrijk vorm te geven. Daarbij is benadrukt dat het van groot belang is dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd bijdraagt aan perspectief voor de bevolking en stabiliteit en rust in onze samenleving.

De heer Peterson is tevens verzocht te verzekeren dat de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers bij de formatie in acht wordt genomen.

De heer Peterson heeft de formatieopdracht in beraad genomen en zal uiterlijk op 19 mei rapporteren over de uitkomst aan de Gouverneur en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden.