Departamentu konsular ta duna informashon i servisio na siudadanonan hulandes i na personanan ku (ainda) no tin un nashonalidat hulandes. Siudadanonan hulandes por bini Gabinete bou di sierto kondishon pa hasi petishon pa haña dokumentonan di biahe manera pasaportenan nashonal òf un di emergensia. Siudadanonan no-hulandes ku ke haña nashonalidat hulandes por hasi un petishon pa naturalisashon òf opshon. Ademas no-hulandesnan ku ta legítimamente na Kòsou por, si nan ke drenta teritorio di Schengen, hasi un petishon pa un visa di Schengen. Pa mas informashon enkuanto nos servisionan, por aserká nos departamentu konsular i kana drenta durante oranan di bishita. Tambe por tuma kontakto ku e departamentu pa medio di telefòn.

E ora di bishita kaminda por kana drenta ta di djaluna te ku djabièrnè di 9.00 pa 12.00.  Durante di e oranan di bishita aki por hasi pregunta, laga kontrolá dokumentunan i tambe traha sita pa entregá petishonnan.

Servisio via telefon ta posibel durante dianan di trabou di djaluna te ku djabièrnè di 14.00 pa 16.00 (tel+ 599 9 461 8555).

NB. Por hasi petishon pa visa, pasport, naturalisashon i opshon solamente pa medio di un sita.