Nieuwjaartoespraak

Gouverneur van Curacao, Mevrouw Lucille George-Wout

Goede avond dames en heren,

Alle begin is moeilijk. Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor een nieuw jaar. We moeten allemaal na de feestdagen weer op gang komen. Wellicht waren we aan het einde van het jaar vermoeid door de inspanningen om de laatste werkzaamheden tot een goed einde te brengen. We waren er aan toe om onze accu weer op te laden, zodat we met nieuwe energie de uitdagingen waarvoor we als staan in het nieuwe jaar weer kunnen oppakken.

Ook voor een nieuwe regering geldt dat het begin lastig is. Na de verkiezingen zijn er nieuwe verhoudingen in de Staten ontstaan. Partijen moeten tot samenwerking komen op basis van een regeerakkoord. Daarvoor is onderling vertrouwen nodig en de bereidheid om elkaar goed te verstaan. Dat gaat gepaard met veel overleg en aftasten van elkaars bedoelingen en wensen. En uiteindelijk leidt dat tot afspraken over het te voeren beleid.

Maar –om in de sfeer van de feestdagen te blijven- “the proof of the pudding is in the eating”:   Uiteindelijk zal in de praktijk moeten blijken of een vruchtbare samenwerking mogelijk is en gerealiseerd kan worden. Dat vergt inzet en inspanningen van alle betrokken partijen. En vooral veel communicatie.  Zeker als we komen te staan voor situaties die niet zijn voorzien. Ook daarvoor zal in gezamenlijkheid een oplossing gevonden moeten worden.

Het belang van het in gezamenlijkheid vinden van oplossingen tekent zich af bij alle grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om economie en werkgelegenheid, onderwijs of gezondheidszorg, duidelijk is dat we allemaal door ontwikkelingen op deze beleidsterreinen worden geraakt.

Nog te vaak staan mensen langs de zijlijn, door uiteenlopende oorzaken. Of zijn mensen uitgesloten van bepaalde voorzieningen. Vaak heeft dat te maken met een gebrekkige opleiding of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Of spelen sociale factoren een rol, waardoor mensen niet volledig participeren.

Als Curaçao zullen we moeten groeien, niet alleen in demografische of economische zin, maar ook in sociale en educatieve zin. Alleen als iedereen echt meedoet –ongeacht afkomst en achtergrond- kunnen we van Curaçao een succes maken. De mate waarin we daarin slagen bepaalt de kwaliteit van onze samenleving.
Dus is het niet voldoende als we de zaakjes voor onszelf goed geregeld hebben. Nee, als we daadwerkelijk een gemeenschap willen zijn, dan moet de koers er op gericht zijn dat iedereen op Curaçao mee kan doen binnen onze samenleving en de vruchten kan plukken van onze gezamenlijke inspanningen.  
Het is zaak dat we de vraagstukken die daarmee samenhangen aanpakken, zodat iedereen mee kan doen en de kans krijgt op een goed begin.  Want, zoals u weet: “een goed begin is het halve werk!”

Dames en heren,

Graag wil ik met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Mede namens Herman wens ik u een voorspoedig 2017!

Salu!; Biba Korsou!