Op maandag 16 mei was het officiele afscheid van Mevrouw mr. drs. Beatriz Doran-Scoop als Ondervoorzitter van de Raad van Advies van Curaçao. Dit vond plaats tijdens een lunch in het paleis van de Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Mevrouw Doran-Scoop was sinds december 2005 lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen. Na de ontmanteling van het land de Nederlandse Antillen werd mevrouw Doran-Scoop  tot  lid van de Raad van Advies van Curaçao benoemd.

Met ingang van 1 november 2012 was zij tot Ondervoorzitter van deze Raad benoemd. Zij is in totaal 10 jaar lid geweest van het adviesorgaan van beide landen.
De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over onder meer ontwerpen van lands-verordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die zij voornemens is vast te stellen.

Daarnaast adviseert de Raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen. Mevrouw mr. L. M. Dindial is momenteel de fungerend Ondervoorzitter.

Op de foto:
Mevrouw mr. drs. Beatriz Doran-Scoop en haar echtgenoot dhr. Eric Doran, Hare Excellentie Lucille George-Wout, en de Raad van Advies.