Diskurso di Gobernador di Kòrsou na okashon di resepshon di aña nobo djárason dia 3 di yanüari di 2019

 

Ekselensianan, apresiado siudadanonan, bon nochi.

Mi ta kontentu di por saludá boso tur awe nochi atrobe, akí den hardin di palasio di Gobernador di Kòrsou. 

Den masha sentido 2018 no tabata un aña fásil i 2019 tambe, manera situashon ta pinta lo ta un aña kompañá ku hopi reto. E desafionan akí sin duda lo eksigí lo nesesario di gobernashon, di industria i komèrsio, di sindikalismo, pero tambe di abo, siudadano. Den sierto sentido lo por kalifiká 2019 komo e aña di kambio. Nos lo ta kapas na 2019 pa laga Kòrsou bolbe floresé pa tur hende? 

Damas i kabayeros,

Aña ku a pasa tabata un aña difísil pa Kòrsou. Meskos ku e añanan promé, na 2018 a bolbe papia di kontrakshon ekonómiko. For di 2016 Kòrsou ta den un reseshon i hopi empresa, organisashonnan sosial i siudadanonan ta pasando trabou pa tene kabes riba awa. Afortunadamente mayoria di bia esaki ta logra tambe, pero ku demasiado frekuensia nos ta lesa notisia di hotèlnan ku mester sera, tokante kantidat di retiru di personal òf tokante empresanan ku ta bai fayit. 

Pa gobernashon di nos pais tambe tabata un aña difísil. Sigur pa estado di finansa públiko. Debe di gobièrnu a bai oumentando segun añanan a pasa. No solamente den término apsoluto, sino tambe den porsentahe di e produkto interno bruto di pais. 

Tur hende lo ta di akuerdo ku e tendensia negativo akí no ta algu ku nos por keda soportá años i años mas. Nos tur por a tuma nota di e preokupashon ku Cft tin den e konteksto akí. 

E situashon finansiero ekonómiko aktual ta afektá nos tur. Pèrdida di forsa di kompra, òf pió ainda, pèrdida di un entrada, ta un peso pisá riba lomba di siudadanonan òf famianan ku ta pasando den e sirkunstansia akí, pero tambe, peso riba nos poblashon komo totalidat. Pa un kantidat di siudadano e peso ta di tal magnitut ku nan ta bai buska un mihó bida fo’i Kòrsou. Na 2018, pa promé be den 15 aña por a nota un superávit migratorio den nos pais. Ta nifiká ku aña pasá pa promé be den un tempu largu mas hende a sali, ku hende a bin establesé na Kòrsou. Na mi opinion esaki ta típiko di e situashon ku nos t’aden.

Damas i kabayeros,

Yu di Kòrsou ta hende elástiko i fuerte. Ta loke atraves di siglonan nos a proba kaba. Pero pa fuerte ku un hende ta..., den tempu di krísis e tin nesesidat di tin perspektiva, di tin un bista riba yegada di mihó tempu. Pero ki ta e motibu ku progreso na Kòrsou ta stanka? Pakiko den e añanan ku a pasa a bai nos den sentido finansiero, ekonómiko i sosial mas bien malu, i no mihó? Lamentablemente no tin un kontesta klá riba e pregunta akí. Di mes e desaroyonan na Venezuela a kontribuí, pero esaki sigur no ta loke ta splika orígen di tur nos problemanan 

…….

Den nos propio pais nos mester kambia rumbo di e baimentu atras akí. Nos mester keda puntra nos mes si efektivamente nos ta hasiendo e kosnan korekto i si nos ta hasi esakinan manera mester ta. Nos ta usando semper nos rekursonan limitá di e forma mas efektivo i efisiente posibel?

 

Damas i kabayeros,

M’a kaba di mustra awor ei, ku den tempunan difísil pueblo tin mesté di perspektiva. I nos poblashon tambe tin nesesidat di mira lus na final di e tùnel pa e sigui kere den tempunan mihó. Ta ora nos mira e oportunidatnan, nos por ta prepará pa pone nos skouder bou di nan i trese mehoransa. Ta ku satisfakshon mi ta mira antó kresementu di turismo i gosa di mira mas barku krusero den nos haf i kurason di nos siudat rebosante di turista. Sinseramente mi ta yama invershonistanan grandi, nobo, internashonal den turismo i den trahamentu di barku bon biní. Den e desaroyonan positivo akí mi ta mira e promé señalnan di rekuperashon ekonómiko. 

Alabes nos no por laga di tene na kuenta e retonan enorme ku Kòrsou ta konfrontando. Di kurason mi ta spera ku na 2019 ta kaba rònt af algun proyekto den desaroyo. Lo ta bon ora Hòspital Nobo efektivamente bira operashonal, ora bini seguridat rònt di eksplotashon di refineria, ku porfin ta kibra e problemátika di ‘red tape’, di moda ku tumamentu di desishon tokante proyektonan por kana aselerá. 

Gobièrnu, huntu ku mundu di negoshi ta trahando bela yen pa krea e malchi pa kresementu ekonómiko i prosperidat. E plannan t’ei kaba i ta trahando diligentemente riba ehekushon di esakinan. 

Mi ta kontentu di konstatá ku gobiernu ta hasi uso tambe di e posibilidatnan ku Reino ta ofresé nos. Organisashon di e próksimo mishon komersial ‘bon biní for business’, kaminda gobièrnunan di Hulanda i di Kòrsou konhuntamente ta purba interesá empresanan pa bin invertí na Kòrsou, ta un ehèmpel di kooperashon efektivo. 

Damas i kabayeros,

2019 ta bai bira un aña di reto, pero mi ta konvensí ku ora gobernashon, komèrsio i pueblo en general traha man na man, e momentonan bunita i eksitoso lo predominá eksplísitamente. Huntu nos por hasi e aña nobo akí un bunita aña!

Ta mi plaser pa huntu nos brinda. Huntu ku mi esposo Herman mi ta deseá kada un di boso i boso famia un aña nobo próspero i salú! 

Salú!

Proost!

Cheers!

 

 

 

Beste / Lieve medeburgers,

De Kerstboom is weer opgetuigd. In veel huizen zal de Kerststal zijn uitgestald. En zowel in huis als buitenshuis is de verlichting weer aangebracht. Misschien wat minder dan andere jaren; maar toch (…) In kerken wordt het kerstverhaal verteld. Families komen weer samen en vrienden worden opgezocht. Zo creeren we met elkaar de Kerstsfeer. De viering van de komst van de Vredevorst, Jezus Christus!

Een gevoel van geborgenheid en saamhorigheid. Ook van veiligheid en vertrouwen. Elk mens heeft daar behoefte aan. En het mooie is dat we dat aan elkaar kunnen geven; zonder dat het ons iets kost. Door het aan een ander te geven, krijgen we het ook vanzelf terug. 

(…)

Dat gevoel van veiligheid en geborgenheid kan helaas ook verloren gaan. Bijvoorbeeld als gevolg van negatieve ervaringen, waardoor men teleurgesteld is geraakt in de medemens of de overheid. Dan is het gegeven vertrouwen beschaamd; en raken relaties verstoord. Mensen besluiten daardoor om niet meer mee te doen; dat kan voorkomen binnen de familie, maar ook binnen de gemeenschap als geheel. 

Als je dat een enkele keer overkomt, dan kan je je daar nog overheen zetten. Maar als er een patroon ontstaat van teleurstelling en het gevoel van buitengesloten te zijn, dan raakt het vertrouwen onherstelbaar beschadigd. En dan loopt de maatschappij als geheel vast. Dat moet ten alle tijden worden voorkomen.

Dat gevoel wordt versterkt als mensen niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Als medeburgers de aansluiting missen door achterstand in onderwijs of toegang tot sociale voorzieningen, dan leidt dat tot ongenoegen en ontwrichting. Dan zien mensen “het niet meer zitten”; en kiezen ze hun eigen weg. 

Ook kan dit gevoel worden veroorzaakt als groepen elkaar om andere redenen  buitensluiten; vanuit het idee: “nu zijn wij aan de beurt”. We weten inmiddels ook als gemeenschap maar al te goed hoe dit kan ontsporen. 

Zo kunnen gescheiden werelden ontstaan. Een tweedeling in de maatschappij. Dat moeten we niet willen op Curacao.

We kunnen allemaal redenen bedenken om ons gedrag goedpraten; we zeggen dan: “zo werkt het nu eenmaal in onze maatschappij” of “als ik het niet doe, dan doet een ander het wel”. Maar is dat nou de manier waarop we met onszelf willen leven? Het louter nastreven van eigen belang doet afbreuk aan de solidariteit die we binnen een gemeenschap nodig hebben. 

We moeten elkaar juist bijstaan in moeilijke tijden. En niet het onderste uit de kan willen halen. Een zekere gematigdheid is een deugd; zeker als we als gemeenschap de tering naar de nering moeten zetten. Dat kan ook het draagvlak voor maatregelen, die soms ook nodig zijn, vergroten.

Laten we elkaar daarom helpen om die reflex – om ons eigen belang voorop te stellen- te weerstaan. Laten we elkaar op het rechte pad houden, zodat we geen machten van buitenaf nodig hebben om misstappen te corrigeren. Als ons dat lukt, dan zal ons dat trots maken op onszelf. En bovenal, dan zullen ook onze kinderen trots kunnen zijn op ons; en wij op onze kinderen. Onze samenleving wordt daar beter en mooier van.

Zoals ouders hun kinderen moeten voorleven, zo zullen leiders van de gemeenschap als voorbeeld moeten dienen voor de burgers. “The tone at the top” is vaak bepalend voor handelen en gedrag van mensen binnen organisaties of een gemeenschap. Schuiven met normen en waarden leidt tot verval. Daarbij gaat het er niet per se om dat we traditionele normen en waarden naar vorm naleven; maar wel dat we de kern daarvan onder alle omstandigheden overeind houden.  

Daarom is reflectie op ons eigen gedrag en handelen van belang. We moeten onszelf rekenschap geven dat we nog steeds op de goede weg zijn. We kunnen en moeten onszelf corrigeren, waar dat nodig is. Dat weten we zelf ook wel. Een ieder kan dat op zijn eigen manier, in zijn eigen omgeving, doen. Behandel ik mijn kinderen eerlijk en gelijk; hoe ga ik om met mijn buren; klopt het wel als ik om gunsten vraag; neem ik mijn verantwoordelijkheid als bestuurder of leider; en kies ik voor het algemeen belang van de gemeenschap of laat ik mij leiden door deel-belang van mijn groep, of van alleen mijzelf. 

De noden in ons land zijn groot. Zowel sociaal als materieel. Aan beide aspecten zullen we hard moeten werken. We moeten ons morele kompas aanspreken om het rechte pad te bewandelen. Maar als dat lukt, geeft dat ook rust en voldoening; gemoedsrust. Het vergt grote inspanningen van ons tezamen om zaken weer enigszins op orde te brengen en te houden. Maar zo kunnen we opnieuw veiligheid en vertrouwen en geborgenheid bij elkaar te vinden.

Met Kerst staat de zuiverheid en de kwetsbaarheid van het pasgeboren kind centraal. Maar als jong Land zijn we evenzeer kwetsbaar en zullen we moeten waken voor onze zuiverheid. Op Curacao zijn we op elkaar aangewezen om ons als Land verder te ontwikkelen. Het potentieel is er; maar we moeten elkaar de ruimte geven om tot ontplooiing te komen. Meedoen van allen in de maatschappij biedt de beste garantie dat mensen zich verantwoordelijk en betrokken voelen. Op basis daarvan zullen we bij elkaar een nieuwe geborgenheid en saamhorigheid kunnen vinden.

Mede namens mijn echtgenoot, wens ik u allen een zalig Kerstfeest.  

Dat het Kerstlicht mag schijnen in ieders hart!

WELKOMSWOORD GOUVERNEUR VAN CURACAO TER GELEGENHEID VAN DE KONINGSDAGRECEPTIE OP DONDERDAG 26 APRIL 2018

Excellenties, dames en heren,

Bon Nochi! Ik heet u van harte welkom op deze receptie ter gelegenheid van Koningsdag. Een bijzondere dag, want al lijkt het nog maar kort geleden, het is toch echt al vijf jaar terug dat onze koning voor het eerst de troon besteeg. Dat maakt de viering van Koningsdag 2018 heel speciaal, het eerste lustrum van onze vorst is een feit!

Dames en heren,

Twee weken geleden woonde ik de presentatie bij van een boek over de geschiedenis van het Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog. Het is een bijzonder lesboek waarin de rol van het Caribisch deel van het Koninkrijk tijdens de oorlog centraal stond. Ik mocht bij deze gelegenheid een toespraak houden voor een grote groep kinderen en heb toen geprobeerd om hen enkele noties mee te geven over het belang van herdenken van gebeurtenissen uit het verleden en het vieren van onze vrijheid. Later die dag hebben we op het paleis met een groep genodigden gediscussieerd over de betekenis van het thema vrijheid en het belang van het vieren hiervan.

Het was voor mijzelf aanleiding om weer eens stil te staan bij hetgeen vrijheid voor mij en voor ons allen eigenlijk betekent. Expliciet stil staan bij één van de belangrijkste verworvenheden van onze samenleving is niet iets wat we elke dag doen. We zijn vaak al druk genoeg met onze dagelijkse bestuurlijke en zakelijke beslommeringen en er rest weinig tijd voor reflectie en bezinning. “Life is what happens to you, while you’re busy making other plans”, zong John Lennon. Het geldt eigenlijk voor ons allemaal. Toch is stilstaan bij onze vrijheid iets wat we vaker en nadrukkelijker zouden moeten doen, daar is het onderwerp gewoonweg te belangrijk voor.

Vrijheid betekent voor iedereen iets anders. Van de mogelijkheid tot het maken van eigen keuzes en jezelf mogen zijn tot het kunnen uiten van je mening en te gaan en staan waar en wanneer je wilt. Door onze vrijheid kunnen we als individu zijn wie we zijn. Van onze vrijheid genieten we dan ook elke dag; het is welhaast normaal geworden. De vanzelfsprekendheid waarmee we vandaag de dag onze vrijheid beleven is helaas niet van alle tijden. De donkerste perioden van onze geschiedenis zijn weliswaar lang geleden, maar werken onmiskenbaar door in het heden. Vele van onze voorouders hebben de littekens gedragen van de slavernij en dat maakt dat we ook nu nog in meer of mindere mate worstelen met dit verleden. Door deze worsteling hebben we soms moeite met het vieren van onze vrijheid. Waarom herdenken we bijvoorbeeld wel de opstand van Tula, maar vieren we niet de afschaffing van de slavernij? Waarom herdenken we 30 mei, maar vieren we nauwelijks de datum van de ondertekening van het Statuut op 15 december? Ik moest in dat verband denken aan de woorden van Nelson Mandela bij het verlaten van de gevangenis op Robbeneiland: “Toen ik de deur uit liep naar de poort die naar mijn vrijheid zou leiden, wist ik dat ik nog steeds in de gevangenis zou zijn, als ik mijn bitterheid en haat niet zou achterlaten.”

Wat Mandela volgens mij bedoelt is dat om echt vrij te kunnen zijn, je eerst moet kunnen loslaten. Ik ben het daar mee eens. Daarmee zeg ik niet dat je de geschiedenis moet verloochenen, maar dat je eerst je eigen geschiedenis moet kunnen erkennen en accepteren zoals die is, voordat je als volk echt verder kunt…..

Herdenken en vieren, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten vrijheid niet vieren zonder te herdenken, maar we moeten ook niet alleen herdenken, zonder oog te hebben voor hetgeen we met elkaar hebben bereikt en willen bereiken! Zo heb ik begrepen dat de regering nu serieus werk gaat maken van het vieren van onze vrijheid en onze autonomie. Dat verheugt me zeer!

Dames en heren,

Onze vrijheid hebben we voor een belangrijk deel zelf in de hand. Neem de staatkundige plaats die ons Land momenteel inneemt. Deze is voor een belangrijk deel tot stand gekomen op basis van onze eigen wil en onze eigen vrije keuze. In 1942 gaf koningin Wilhelmina in haar befaamde radiotoespraak al aan wat in 1954 realiteit is geworden; een Koninkrijk der Nederlanden van afzonderlijke gebiedsdelen met elk een hoge mate van autonomie. De onderhandelingen die Da Costa Gomez en Jonckheer namens de Nederlandse Antillen voerden, resulteerde in een bestuursvorm met verregaande autonomie voor het land, maar bínnen het staatsbestel van het Koninkrijk. Hoewel andere landen, zoals Indonesië en later Suriname, besloten onafhankelijk te worden, koos de meerderheid van onze bevolking er bij herhaling voor om deel uit te blijven maken van het Koninkrijk en daarmee voor bestendiging van de band met het Huis van Oranje. Het is dan ook op basis van díe keuze dat we deze band vandaag met elkaar mogen vieren!

Dames en heren,

Ons Koninkrijk staat voor mij voor veel dingen, maar bovenal voor vrijheid en voor veiligheid. Want het hebben van vrijheid ìs geen garantie, zeker niet voor een eiland met de geografische ligging als het onze. Wanneer ik naar onze directe omgeving kijk dan zie ik dat de vrijheid van mensen onder druk staat. We zien momenteel van dichtbij hoe onderdrukking, uitbuiting en geweld leidt tot migratiestromen. Ik prijs me gelukkig in een land te wonen dat deel uitmaakt van een groter geheel. Dat ik in tijden van nood terug kan vallen op hulp van die landen waar we een historische band mee delen. Sommigen zullen zeggen dat onze keuze voor het Koninkrijk is ingegeven door opportunistische motieven. Dat kan misschien deels zo zijn, maar dat geldt voor vele landen die deel uitmaken van een groter geheel. Opportunistisch of niet, het is tegelijkertijd ook een principiële keuze. Een keuze die de meerderheid van ons volk keer op keer in referenda gemaakt heeft. Autonoom zijn binnen het Koninkrijk en letterlijk zoals koningin Wilhelmina het zo krachtig formuleerde: Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan. Dat was ons verleden, dat is hopelijk nog lang onze toekomst en daarom kunnen we vrijheid vieren met elkaar, en herdenken we ook dat we de vrijheid vieren dankzij elkaar.

Lang leve de Koning!!!!

Biba e Rei!!

PALABRA DI BON BINÍ DI GOBERNADOR DI KÒRSOU NA OKASHON DI E RESÈPSI PA SELEBRÁ AÑA DI REI RIBA DJAWEPS 26 DI APREL 2018  

 

Su Ekselensianan, damas i kabayeros, 

Bon nochi! Un bon biní partikular na  e resèpsi di awe na okashon di aña di Rei, na e siudadanonan ku awe a risibí nan meresido kondekorashon real. Ta un dia masha spesial, pasobra maske ta manera ta ayera nos rei a subi trono pa promé bia, tòg ta sinku aña kaba. Esei ta hasi ku selebrashon di dia di Rei su aña na 2018 ta sumamente spesial. Promé lustro di nos monarka ta un echo!

 

Damas  i kabayeros,

Dos siman pasá  mi tabata na presentashon di un buki tokante historia di Reino den Segunda Guera Mundial. Ta un buki di lès partikular den kua ta mustra ku e papel ku e parti di Caribe di Reino a hunga durante guera tabata sentral.   

Na e okashon akí mi a tene un diskurso pa un grupo grandi di mucha i mi a purba e ora ei pa duna nan algun nota tokante e importansia di konmemorá eventonan di pasado i tokante selebrashon di nos libertat. E dia ei, despues na palasio nos a diskutí riba e nifikashon di e tema ‘libertat’ i e importansia di selebrashon di esaki.  

Tabata pa mi mes e ora ei motibu pa reflekshoná riba loke libertat ta nifiká pa mi i bon mirá pa nos tur. Pensa eksplísitamente riba un di e logronan mas importante di nos komunidat no ta algu ku nos ta hasi tur dia. Hopi be  nos ta basta okupá ku nos keaséres den gobernashon i otro asuntunan práktiko i no ta sobra muchu tempu pa reflekshon. “Life is what happens to you, while you’re busy making other plans”, asina John Lennon a kanta. Esaki ta konta bon bisá pa nos tur. Tòg, para pensa riba nos libertat ta algu ku nos lo mester hasi ku mas frekuensia i mas enfátikamente, simplemente pasobra e tópiko ta demasiado importante. 

Pa kada persona libertat ta nifiká algu diferente. Pa algun hende libertat ta nifiká ku bo ta liber pa skohe loke abo mes ke i ku bo por ekspresá bo propio opinion i bai kaminda bo ke i ora bo ke. Ta nos libertat ta hasi ku komo individuo nos ta e hende ku nos ta. P’esei tur dia di nobo nos ta gosa di nos libertat; ta algu ku a bira kasi normal. Awor... loke ta mas kla ku di dia i ku nos ta eksperensiá komo libertat awe, lamentablemente no ta loke a eksistí  tur tempu. Ta bèrdè ku e periodonan di mas skur di nos historia ta di hopi tempu pasá, pero e efektonan nos ta sinti indiskutiblemente te awe ainda.  Hopi di nos antepasadonan a karga e sikatrisnan di sklabitut i esei ta hasi ku nos awor te ainda, sea tiki o muchu, ta luchando ku pasado. Ta e lucha akí ta hasi ku tin bia nos tin difikultat pa selebrá nos libertat.  Ehèmpel: Pakiko nos ta selebrá lantamentu di Tula sí, pero nos no ta selebrá abolishon di sklabitut?  Pakiko nos ta selebrá 30 di mei sí, pero apénas e fecha di firmamentu di Statüt 15 di desèmber? Den tal konteksto mi mester a kòrda e palabranan di Nelson Mandela ora el a bandoná e prizòn na Robbeneiland: “Na momento ku m’a sali for di e porta [di prizòn] pa pasa dor di e porta ku lo kondusí na mi libertat, mi tabata sa, ku lo mi a keda semper bai den prizòn, si mi no a laga mi renkor i odio atras.” 

Loke mi ta kere Mandela ker a men ta ku pa un hende  ta realmente liber, e mester libr’é di odio ku renkor promé. Mi ta totalmente di akuerdo ku esei. Ku esaki mi no ta bisando ku mester nenga historia, sino ku nos mester por rekonosé i aseptá nos historia den su forma outéntiko, promé ku komo pueblo nos por sigui bai dilanti...

Konmemorá i selebrá ta inseparablemente ligá ku otro. Nos no mester selebrá libertat sin konmemorá, pero nos no mester konmemorá so sin tin bista pa loke nos a logra ku otro i nos ke sigui logra! M’a komprendé ku seriamente gobièrnu ke bai instituí ku nos ta selebrá nos libertat i nos outonomia. Ta hasi mi masha kontentu! 

Damas i kabayeros,

Nos libertat pa un gran parti ta nos mes tin e den nos man. Laga nos tuma por ehèmpel e lugá polítiko, estatal ku nos pais ta okupá na e momento akí. Pa un gran parti esaki ta resultado a base di nos propio boluntat i nos propio eskoho liber. Na 1942 reina Wilhelmina den su famoso diskurso na radio a papia di loke na 1954 a bira realidat; un Reino Hulandes ku kada teritorio separá, riba su mes, kada un ku un grado haltu di outonomia. E negosiashonnan ku Da Costa Gomez i Jonckheer a hiba na nòmber di Antia  Hulandes, a resultá den un forma di gobernashon ku outonomia impaktante pa e pais ei, pero denter di e sistema gubernamental di Reino. Maske otro paisnan manera Indonesia i despues Sürnam a disidí di bira independiente, mayoria di nos poblashon a skohe repetidamente pa keda forma parti di Reino i ku esei pa kontinuashon ku e laso di Kas di Oranje. Ta a base di e eskoho akí nos por selebrá huntu e laso akí!  

Damas i kabayeros,

Nos Reino ta nifiká pa mi hopi kos, pero riba tur kos... ‘libertat’ i ‘seguridat’. Pasobra ku nos tin libertat no ta un garantia, sigur no pa nos isla na e kaminda ku geográfikamente e ta situá. Ora mi mira den nos ambiente direkto, mi ta mira ku libertat di hende ta bou di preshon. Awor akí nos ta mira pegá ku nos akí kon represhon, eksplotashon i violensia ta kondusí na un ola di migrante.  Mi ta konsiderá mi felis ku mi ta biba den un pais ku ta forma parti di un totalidat mas grandi. Kaminda ku den tempu di nesesidat mi por konta ku yudansa di e paisnan ku kua nos tin lasonan históriko. Algun hende lo ke bisa ku nos eskoho pa keda ku Reino ta inspirá pa motibunan oportunista. Pa un parti esei por ta bèrdat, pero ta loke ta konta pa hopi pais ku ta forma parti di un totalidat mas grandi. Oportunista o nò, na e mes tempu e eskoho ta tambe unu di prinsipio. Ta e eskoho ku mayoria di nos pueblo kada be di nobo a hasi den referèndùm. Ta outónomo den Reino i literalmente, manera reina Wilhelmina a formulá ku tantu firmesa:  “Sosteniendo riba nos forsa propio, sinembargo ku e boluntat pa nos un yuda otro.” Esei tabata nos pasado. Laga nos spera ku esaki lo ta nos futuro pa largu tempu i ta nèt p’esei nos por selebrá libertat ku otro, i nos ta konmemorá tambe ku nos ta selebrá libertat, danki na nos mes tambe komo pueblonan.  

 

Biba Rei!!!!!

Biba nos Rei!!

 

DISKURSO DI GOBERNADOR DI KÒRSOU

SEÑORA LUCILLE-GEORGE WOUT

PARTIMENTU NA GRANDI DI KONDEKORASHON

26 di aprel 2018

 

Bon dia tur hende presente i kondekoradonan en partikular,

Awe ta un dia spesial. Un dia ku nos ta duna atenshon na tur e hendenan ku boluntariamente i ku dedikashon total ta traha den nos komunidat. P’esei ta un honor pa na nòmber di Su Mahestat Rei Willem Alexander otorgá na algun di boso un distinshon real. Na tur, 11 persona lo risibí un kondekorashon.

Un kondekorashon tin di kana henter un proseso promé ku e kondekoradonan ku ta mi dilanti akí por risibí nan medaya. Den e proseso ta konsiderá no solamente kon largu un hende a duna su aporte na komunidat, i ainda ta dunando esei, sino tambe den ki medida i di ki forma su aporte ta benefisiá henter komunidat. Ta hopi hende tin..., manera hendenan den boso ambiente mes, e komishon di kondekoradonan, gobièrnu i ‘Kapítulo’, ku tras di kortina ta envolví pa hasi tur esaki posibel. Tur ta hendenan ku ta haña ku ta balapena pone boso awe den foko pa boso méritonan. Efektivamente, pasobra boso tur meresé.

Komo komunidat nos mester yuda otro. Sigur den kaso kaminda otronan no por yuda nan kurpa. Boso ta hasi esaki diariamente. Ta un dedikashon ku nos komunidat no por biba sin dje i boso ta traha sin bati pechu, broma. Pero e hendenan rònt di boso sí a ripará kon boso ta traha i nan ta elogiá boso pa e dedikashon ei. Su Mahestat nos Rei, i ami tambe ta elogiá boso pa boso trabou balioso!

Mi ta komprendé ku e dedikashon ku alma i kurason ei no ta pa risibí apresio. Sinembargo no por keda sin menshoná loke boso ta hasi. Algun di boso ta dediká na desaroyo di hubentut via deporte, loke a proba di ta un aktividat ku efektivamente ta kontribuí na desaroyo di hubentut. Pero no ta deporte so. Algun di boso a mustra ku ofresiendo posibilidat edukativo na mayor- i ousiliantenan, esaki ta aportá na e mes desaroyo akí, anto sigur pa e hóbennan ku tin mesté di atenshon spesial. Pero no ta hubentut so ta na boso kurason mará. Algun di boso ta mira e importansia tambe pa preservá kultura, sindikalismo, kuido na kas i polítika. 

Mi ke animá boso pa sigui ku e bon trabou. Hopi hende ta dependé di boso yudansa, i pa nan boso ta di un balor inkalkulabel. Boso ta hunga un papel supstansial den nos komunidat.

Brevemente mi ke pone den foko e aktividatnan ku boso ta okupá kuné i ku a kondusí na e kondekorashon akí.

 

Miembro den Órden di Oranje Nassau 

1.Sr. R.S. Bentoera

Masha tempran bo tabata sa ku via polítika bo por ehersé hopi influensia pa duna hendenan di ménos rekurso mas oportunidat. Komo Diputado, i mas ku 40 aña komo miembro di Partido Demokrat, bo a purba siña e hendenan di ménos rekurso kon nan mes por yuda nan kurpa. Esaki tabata e kaminda indiká pa logra progreso sosial. Pero no esaki so. Via deporte tambe bo a dediká bo na e grupo akí. Sea ku futbòl, tènis di mesa òf sòftbòl, e grupo di hende di ménos rekurso pa bo semper tabata di importansia mayó.

 

2.Sra. M.C. Diwan

Si nos menshoná fábrika di Coca-Cola na Kòrsou, mesora nos ta asosiá esaki ku señora Diwan. 61 aña di servisio no ta ñaña. Masha dia bo a alkansá edat di baha ku penshun, pero bo no konosé ki yama stòp di traha. I no ta bo trabou so ta pegá na bo kurason, e hendenan ku ta traha ku bo tambe. Meresidamente nan ta mira bo komo e figura di mama, pasobra tur hende por yega serka bo tantu pa asuntunan di trabou, komo pa nan asuntu privá. Nan ta asta yama bo ‘mama’. Awor... bo ta un tiki ‘mama’ tambe pa bo radio-oyentenan. Mas di 30 aña bo ta presentá e programa ‘Den kibrá di Mardugá’ ku poesia, prosa i muzik di Kòrsou pa alimentá hende. Pero komo si fuera esei no ta basta, bo ta kla pa yuda misa, hende grandi, hendenan di ménos rekurso den pèrtá. 

 

3.Sr. S.G. Djaoen

Bo bida ta kompletamente den lus di natashon. E aña akí bo ta kumpli 50 aña aktivo komo instruktor di landamentu i 30 aña komo presidente di ‘Nederlands Antilliaanse Zwembond’. Bo tin tur motibu di ta orguyoso. Pasobra ta via bo hopi mucha, i prinsipalmente muchanan di ménos rekurso a siña landa. Esaki a kontribuí na evitá mas aksidente. Pero bo a ripará tambe ku bo disípulonan tabatin talento i bo a konsiderá nan kapas di por presta na nivel internashonal. Ku tal fin bo a lanta ‘Zwemvereniging Bulado’ i despues ‘Djaoen Swimming Center’. Maske no ta semper tabata fásil, tòg bo a kosechá fruta, pasobra bo disípulonan a logra hopi título internashonal. Pabien!   

 

4.Sr. J.J. den Hartog

For di aña 2002 bo ta íntimamente ligá ku e klup di tènis na Mundu Nobo. Bo tabata sa bon kon envolví henter e bario, di moda ku e klup por a haña un base hanchu di sosten. Anto esaki no a konta solamente  pa gana e hendenan huntu pa drecha e pistanan di tènis..., bo a duna e hóbennan lès di tènis grátis. Tur djasabra i djamars por a mira muchanan di bario bin hunga tènis. Pa bo ta importante tene e muchanan fo’i kaya, siña nan disiplina i abilidatnan sosial, di moda ku nan por usa esakinan komo palanka pa nan futuro. Un bon ehèmpel ta ku un di bo alumnonan a bira instruktor di tènis i instruktor deportista sertifiká. Bunita trabou!

 

5.Sr. S. Laker

Nos tur sa ku deporte por tin un influensia positivo riba nos hubentut. I abo, señor Laker, sa esaki ku sertesa. Komo persona ku tabata aktivo den deporte, bo ta dediká bo hopi aña kaba na e deporte di beisbòl na Montaña. Bo ta haña ku muchanan meresé trato igual, ku nan mester por defendé nan kurpa i desaroyá abilidat sosial ku mester sirbi nan pa okupá un lugá digno den komunidat. I esaki ta loke deporte ta proporshoná nan. Bo alumnonan ta representá asta den ‘Little League’ i den ‘Major League’. Un prestashon tremendo i un ‘tarheta di bon impreshon’ pa henter dushi Kòrsou.

6.Sr. F.I. Lourens

Muzik ta kore profundamente den bo sanger. Sea ta bo mes ta kanta, skibi jingle òf komponé tumba, bo ta hasi esaki ku un tremendo dedikashon i ta loke a duna fruta di vários manera. Pero tin algu ku ta sumamente partikular. Bo ta e úniko artista ku por bisa ku 3 aña tras di otro bo komposishonnan a sali ganadó di Festival di Tumba. Fantástiko! Pero no ta muzik so ta pegá na bo kurason. Hende, famia i edukashon tambe ta hunga un ròl importante den bo bida. Bo tin hopi aña ta dediká bo komo eksperto di komunikashon, via e organisashon ‘Nelson i Marelva, Mayor i yu’, na edukashon, enseñansa i formashon di yunan i nan mayornan. Komo tata di famia bo mes, bo sa perfektamente kon importante esaki ta.

 

7.Sra. Y.J. Pereira.

Mas di 21 aña bo ta dediká na ‘Oudervereniging Totolika’. Bo ta pèrkurá pa semper tur asuntu finansiero ta na òrdu. Ma... no esei so. Bo ta pèrkurá tambe pa semper buska spònser pa e asosiashon. Anto esei ta logra bo semper. Ademas, semper bo ta duna oido na e klientenan di Totolika. Pa hopi hende bo ta manera un mama, kende nan konosé komo ‘Vònchi’. Anto esei no ta na Totolika so, sino tambe na Ayudo Sosial Santa Maria. Bo ta konosí komo un forsa indispensabel kende su kurason ta bati pa su trabou i ta kla pa duna esnan di ménos rekurso un man: via distribushon di pakete di kuminda, aktividatnan pa haña fondo i asta via formashon di e klientenan mediante charla. I e klientenan ta apresiá bo yudansa mashá, pasobra bo ta asta madrina di yu di vários kliente.

 

Kabayero den Órden di Oranje Nassau

1.Sr. S.J. Heerenveen

Si nos bisa Stanley Heerenveen, nos ta bisa sindikato. Durante mas di 33 aña bo a okupá vários funshon den ABVO i bo a dediká bo na defendé i salbaguardiá posishon hurídiko di ámtenarnan. Komo ámtenar ku penshun, esei ta na bo kurason mará. Pero meskos tambe bo a organisá aktividat sosial pa hende grandi i pa hende siegu, manera evento musikal i bailabel. Anto nos no a papia mes ainda di deporte. Futbòl, vòlibòl, beisbòl. Ademas di a praktiká e deportenan akí bo tabata aktivo tambe komo miembro di direktiva di klup di futbòl ‘SV Jong Holland’. 

 

 

 

2.Sra. G.J.L.M. Faber-Melfor 

Den tur loke bo ta hasi, muchanan ta sentral. I no mucha sin mas, sino muchanan ku tin nesesidat di atenshon spesial. Durante hopi aña bo a dediká bo na enseñansa spesial komo Inspektor. Ku e eksperensia ei bo a ofresé bo servisio tambe na vários fundashon manera ‘Cariiense’, ‘Kinderbescherming Curaçao’, ‘Fukayna’, kaminda kontinuamente desaroyo di e mucha ku nesesidat di atenshon spesial ta e focus. Bo ta desaroyá posibilidatnan edukashonal pa mayor i yu, pero tambe pa otronan ku ta bini den kontakto ku muchanan ku mesté di atenshon spesial. E alkanse ta pues di un enormidat sin igual. Pasobra asta te na New York bo ta ofresé bo servisio via fundashon ‘Liberata Dance Theatre Incorporated’. Ta importante pa bo ku bo ta alkansá tantu hende posibel i esei bo ta hasi via e programa di televishon ‘Solo ta sali pa nos tur’ i den pasado tambe via e programa di radio ‘Konsulta ku Glynis’. Ta siña e muchanan kon desaroyá abilidatnan komunikativo i kon stimulá un imágen positivo di nan mes i sinti konfiansa den nan mes. Hèrmèntnan impresindibel pa ta  eksitoso den bida. Mi ta kita sombré pa bo!

 

3.Sra. S.A. Olario

Algun hende konosé bo komo ‘mam’ i hopi hende tambe komo ‘kapitein’ òf nan ta yama bo ‘juf’, ‘coach’ òf simplemente ‘Chinka’. Asina tantu nòmber di kariño, mester ta nifiká ku pa hopi hende bo a hunga un papel importante den nan bida. 

Banda di bo profeshon di dosente na Radulphus College bo ta tambe ‘remedial teacher’ i dunadó di konseho. Hopi di e alumnonan ta yega serka bo ku nan problema i semper bo ta duna oido. Ku masha dedikashon bo ta kana un mia èkstra pa bo alumnonan. Pero no ta pa e alumnonan so, komo Kapitein den VKC, bo tin hopi aña kaba ta dediká bo na seguridat di Kòrsou. Bo ta mira den esaki tambe importansia di e kooperashon denter di Reino, en partikular pa loke ta Defensa. Anto nos no a kaba, pasobra ta resultá ku ta sobra tempu ainda pa bo ‘coach’ deportistanan, komo rèfri den e deporte di lucha i organisá tur kos rònt di kompetishon. Hopi hende ta mira bo komo modelo, sigur komo eks-kampeon di ‘kickboxing’. Finalmente, aunke mi ta kuminsá puntra mi mes ta unda bo ta saka tantu tempu asina, bo ta dediká bo komo presidente na e klup di motosiklista na Kòrsou. Mi por bisa trankil ku bo ta un shempié kende ta hasi tur kos ku e debido dedikashon. 

 

4.Sra. S.A.F. Martis-Treurniet

Danki na bo, kuido na kas ta loke e ta awe na Kòrsou. Hopi aña largu bo a dediká bo via fundashon ‘Wit Gele Kruis’ na profeshonalisá kuido na kas na Kòrsou. Pero tambe komo presidente di vários fundashon, kasnan di kuido i IFE (skol di preparashon pa enfermeronan), ketu bai bo ta aportando pa optimalisá kuido na kas na Kòrsou. Banda di esaki bo tin hopi aña aktivo den Iglesia Katóliko i Renobashon Karismátiko. Komo miembro di ‘National and Carribbean Service Team’ bo tabatin e responsabilidat entre otro pa organisá konferensia importante, aktividat pa rekoudá fondo i dianan di formashon. E kompromiso ku bo ta mustra den tur loke bo ta hasi pa bo próhimo, ta un ehèmpel pa otronan. 

 

 

Masha pabien ku boso kondekorashon real.

Mi ta pidi un aplouso kaluroso pa tur nos kondekoradonan!

Promé ku mi gancha e kondekorashonnan mi ta pasa palabra pa mi achüdant, pa e lesa e Dekreto Real.

 

 

Subcategorieën