Beëdiging 7 Nieuwe Statenleden

Vandaag, woensdag 4 januari 2017, heeft de Voorzitter van de Staten, de heer Humphrey Davelaar, aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, bericht dat de Staten, ter voldoening aan artikel 126 van het Kiesreglement van Curaçao, met inachtneming van artikel 45 van de Staatsregeling van Curaçao en het Reglement van Orde van de Staten hebben besloten tot toelating van de volgende gekozenen:

  1. De heer Melvin V.E. Cijntje
  2. Gassan Dannawi
  3. Sherwin S. Leonora
  4. Curtley S. Obispo
  5. Yaël L.E. Plet
  6. Henny Reinilla
  7. Stephen C.A. Walroud

De gekozenen hebben vervolgens ten overstaan van de Gouverneur de eed of belofte afgelegd.
Op de foto: De Gouverneur van Curaçao, de voorzitter van de Staten en de griffier van de staten tesamen met de 7 nieuwe statenleden.