Op dinsdag 14 juni 2016 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. Ronald Plasterk een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout.

Op de foto:
De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie L.A. George-Wout samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Zijne Excellentie dr. R.H.A Plasterk